Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller i servicebranchen. Her er det navnlig de mobile robotter, der hele tiden oplever et opsving. Varianterne rækker fra AGV’er over bevægelige cobotter til autonomt kørende mobile robotter. Kort sagt: De autonome mobile robotter er fremtiden. Alt i alt gør det robotteknologien mere fleksibel og åbner op for helt nye anvendelsesområder og forretningsmodeller. For at de mobile robotter skal kunne bevæge sig sikkert og klare de talrige udfordringer, de står over for, er der brug for intelligente sensorløsninger.

Produktion: Make it move 

Skab større bevægelse i din produktion med intelligente mobile robotter.

Logistik: Move it

Sæt gang i din verden. Hvordan mobile robotter revolutionerer logistikken.

Sensorløsninger til mobile robotter inden for logistikken

Servicerobot: Move on

Når mobile robotter sørger for hygiejne og sikkerhed.
 

Mobile robotter: Bevægelse betyder udfordringer

Der er selve bevægelsen, der er udfordringen, for kravene til mobile robotter er meget komplekse: Hvor er jeg? Hvordan ser mine omgivelser ud? Hvordan når jeg i risikofrit i mål? Hvad kan man allerede udføre under bevægelsen fra A til B? Hvilken udgave skal udføres på destinationen? 
 
Intelligente sensorer giver afgørende svar på mange af disse spørgsmål: De hjælper den mobile robot med lokaliseringen, kortlægningen og navigeringen samt ved koordineringen af kørebevægelsen og dokningen. Men bevægelsen på det åbne areal kræver meget mere: Afværgelse af kollisioner under hensyntagen til de specifikke kinematiske egenskaber er en krævende udfordring. Samarbejdet mellem menneske og robot skal foregå risikofrit og sikkert. Derfor skal mobile robotter kunne undvige både statiske objekter og objekter, der bevæger sig, og konstant have ”blikket” rettet mod omgivelserne. 
 

Tredimensionale sensorløsninger

De intelligente sensorer er grundlaget for de mobile robotters bevægelser. De sikrer større fleksibilitet og bevægelsesfrihed for AMR’erne.

SICK tilbyder en bred vifte af sensorer til alle de udfordringer, som de mobile robotter står over for. Vort tilbud består af moduler og rækker fra den nemme til high-end-anvendelse. Sensorløsninger baseret på LiDAR, Vision, RFID eller ultralyd er tilpasset individuelt til dine behov. Dermed lykkes lokalisering, positionering og lasthåndtering pålideligt. 

Desuden bliver de indsamlede sensordata mere og mere værdifulde. På basis af rådata opstår handlingsvejledninger til robotten, og videreudviklet software giver helt nye muligheder. Ved hjælp af KI kan der åbnes op for komplekse anvendelser, der var utænkelige for bare få år siden.

Udover det afprøvede samspil mellem sensorer og den dertilhørende software et mennesket det tredje aspekt i vore løsninger. Her har samarbejdet med vore kunder højeste prioritet og viser sit værd dag for dag i forbindelse med rådgivning og service – det bevæger os verden over.

 


 

Yderligere løsninger til mobile platforme

Registrering af omgivelserne og sikkerhed

Sensorløsninger til registrering af omgivelserne og sikkerhed

Yderligere løsninger til industrirobotter

Serviceydelser og rådgivning om robotteknologi

Læs mere