Kontakt
Feedback

Sensorløsninger til mobile platforme: Navigation og positionering

Mobile platforme bevæger sig automatisk eller autonomt mellem forskellige stationer og punkter i logistik- og produktionsmiljøet. For at de skal kunne finde vej, er der behov for mange sensorløsninger i forbindelse med navigation og positionering, som anvendes til at lokalisere og navigere de mobile platforme.
Navigation and Positioning keyvisual
Navigation and Positioning keyvisual
Line guidance icon

Sporstyring

Sporstyring er en nem, billig og udbredt metode til navigation af mobile platforme. En sensor registrerer og følger et spor på jorden, så den mobile platform kan bevæge sig langs med det specificerede spor.

Optisk sporstyring med OLS

Magnetisk sporstyring med MLS

 

Localization icon

 

 

 

 

 

 

Lokalisering

I forbindelse med lokaliseringsapplikationer bestemmer sensorer frit bevægelige mobile platformes absolute position i deres miljø. Rasterlokalisering med 2D-koder og fri lokalisering med reflektor eller omgivelseskontur er velegnede løsninger.

Rasterlokalisering med GLS

Lokalisering via reflektor med TIM5xx

Lokalisering via reflektor med LMS1xx

Lokalisering med sikkerhedslaserscanner S300 Expert, inkl. sikring af farlige områder

Lokalisering med sikkerhedslaserscanner microScan3, inkl. sikring af farlige områder

Lokalisering baseret på naturlige konturer med NAV3xx

 

 

 

 

Motion Control

Sensorer og løsninger, der overvåger og styrer mobile platformes bevægelser. Løsningerne omfatter alt fra encodere, f.eks. til hodometriske applikationer, over hældningssensorer til motor-feedbacksystemer.

Inkrementalencodere

Absolut-encodere

Sikkerhedsencodere

Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®

Hældningssensorer

 

Udvalgte artikler:

SICKinsight robot butler image

Kollegaen Robot-Butler kører selvstændigt rundt i bygningerne

Med MiR100 har den unge danske virksomhed Mobile Industrial Robots (MiR) lanceret en mobil transportrobot, der kører som smurt i alle henseender. Indbyggede S300-sikkerhedslaserscannere, 3D-kameraer og ultralyd sørger for, at robotten automatisk undviger, når den støder på mennesker eller statiske forhindringer.

Yderligere oplysninger findes i SICKinsight

SICKinsight navigation crop robots image

Navigation af planterobotter med 2D-LiDAR-sensorer

Hvordan kan man lade en landbrugsrobot navigere rundt på marken? Den særlige udfordring er bl.a., at planterne er forskellige, men også at planterækkerne ikke er snorlige og derfor ikke alle lige brede. SICK hjælper med 2D-LiDAR-sensorer.

Yderligere oplysninger findes i SICKinsight

Har du spørgsmål eller brug for individuel rådgivning?

Kontakt os 

Flyer: Mobile platforme

Industrikøretøjer

Mobile materialetransportsystemer anvendes i stort set alle industrielle produktionsmiljøer.

Læs mere

Opad