Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. I synnerhet de mobila robotarna är på frammarsch. Det finns alla möjliga varianter: från förarlösa fordon och rörliga cobotar till autonomt körande mobila robotar. Kort och gott: De autonoma mobila robotarna tillhör framtiden. Detta gör robotik mer flexibla som helhet och öppnar upp helt nya användningsområden och företagsmodeller. Intelligenta sensorlösningar behövs för att flytta de mobila robotarna på ett säkert sätt och för att klara av många av utmaningarna de står inför.

Produktion: Make it move 

Sätt din produktion i rörelse med intelligenta, mobila robotar.

Logistik: Move it

Rör dig kring i världen. Hur mobila robotar revolutionerar logistiken.

Servicerobotar: Move on

När mobila robotar ger ökad hygien och säkerhet.
 

Mobil robot: Rörelser innebär utmaningar

Robotrörelser kan vara mycket utmanande, eftersom kraven på mobila robotar är mycket komplexa: Var är jag? Hur ser omgivningen ut? Hur tar jag mig till destinationen på ett säkert sätt? Vad ska man göra om man redan är på väg från punkt A till punkt B? Vilken uppgift ska jag utföra på destinationen? 
 
Intelligenta sensorer levererar viktiga svar på många av dessa frågor: De stöder den mobila roboten vid lokalisering, kartläggning och navigation och vid koordinering av körsträckan eller dockningen. Men att röra i ett fritt utrymme innebär större utmaningar än så: med hänsyn till de specifika kinematiska egenskaperna är det svårt att undvika kollisioner. Samarbetet mellan människor och robot måste vara säkert. Därför måste mobila robotar kunna undvika både stillastående och rörliga objekt och alltid ha uppsikt över sin omgivning. 
 

Tredimensionella sensorlösningar

Intelligenta sensorer skapar grunden för att mobila robotar ska kunna röra sig. De möjliggör ökad flexibilitet och ökad rörelsefrihet för Autonomous Mobile Robots (AMRs).

SICK erbjuder en omfattande produktportfolio av sensorlösningar för att klara av utmaningarna för mobila robotar. Vårt erbjudande är modulbaserat och kan användas för såväl enkla som mer tekniskt avancerade tillämpningar. Sensorlösningar som är baserade på LiDAR, vision, RFID eller ultraljud och som kan skräddarsys efter dina behov. Så lyckas du med lokalisering, positionering och lasthantering. 

Dessutom blir de sensordata man får ut allt mer värdefulla. Rådata blir till instruktioner för roboten och avancerade program öppnar helt nya möjligheter. Med hjälp av AI kan man skapa komplexa tillämpningar som verkade otänkbara för bara några år sedan.

Utöver det beprövade samspelet mellan sensorer och tillhörande program är människor den tredje viktiga aspekten av våra lösningar. Samarbetet med våra kunder är av högsta prioritet för oss, vilket visar sig det dagliga arbetet genom rådgivning och service världen över.

 


 

Ytterligare lösningar för mobila plattformar

Ytterligare lösningar för industrirobotar

Tjänster och rådgivning gällande robotik

Läs mer