Ekologiczny zrównoważony rozwój

Nasz wkład w pozytywną zmianę klimatu

SICK Green Sustainability Key Areas
SICK Green Sustainability Key Areas

Zaangażowanie SICK jako przedsiębiorstwa na rzecz środowiska naturalnego jest zgodne z tradycją zapoczątkowaną przez założyciela firmy, dr. Erwina Sicka. Już w roku 1956 wynalazł on pierwszy gęstościomierz gazów spalinowych, ponieważ zależało mu na ochronie środowiska przed spalinami przemysłowymi. Kontynuujemy tę tradycję dzięki naszej strategii zrównoważonego rozwoju oraz działaniom na rzecz równowagi ekologicznej.

Firma SICK wnosi bowiem swój wkład nie tylko dzięki inteligentnej technologii czujników, lecz również poprzez kompleksowe działania w przypadku wszystkich możliwych do sterowania procesów w przedsiębiorstwie. Od prawie 20 lat SICK stosuje certyfikowany system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001, zgodnie z którym certyfikowane są wszystkie zakłady produkcyjne firmy na świecie. Ponadto w ważnych lokalizacjach wdrożono europejski standard ochrony środowiska EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), jak również system zarządzania energią zgodny z ISO 50001. Celem tego systemu zarządzania środowiskowego jest optymalizacja lub eliminacja w miarę możliwości negatywnych skutków dla środowiska. Ponadto w roku 2013 została sformułowana trzystopniowa strategia ochrony klimatu i środowiska.

Konkretne cele środowiskowe w 14 obszarach działania

W ramach opracowanej na nowo w roku 2019 i koncentrującej się na ekologicznym zrównoważonym rozwoju strategii firma SICK rozszerza swe działania na rzecz ochrony środowiska na wszystkie kluczowe obszary działalności na całym świecie. Ochrona środowiska zostanie zintegrowana z produktami i procesami w odniesieniu do całego cyklu życia produktu, aby umożliwić jak najlepszą ochronę środowiska przed negatywnymi wpływami. Każdy obszar przedsiębiorstwa został zweryfikowany pod względem swego ekologicznego potencjału optymalizacji i otrzymał konkretne cele. Są one zgodne z istotnymi dla firmy SICK celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanymi przez ONZ. Dalsze standardy, zgodnie z którymi dokonywana jest ocena strategii zrównoważonego rozwoju firmy SICK, to Niemiecki Kodeks Zrównoważonego Rozwoju (DNK) oraz Global Reporting Initiative (GRI).

 

Dowiedz się więcej o tym, jak SICK konkretnie działa na rzecz ekologicznego zrównoważonego rozwoju:

Przejdź do naszych materiałów do pobrania.