Polityka prywatności dotycząca usługi Ankieta

Firma SICK cieszy się z wizyt użytkowników na jej stronach internetowych, a także z zainteresowania przedsiębiorstwem oraz jego produktami i usługami. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas ważna. Chcemy, aby użytkownicy naszych stron internetowych czuli się bezpiecznie. W tym celu poniżej wyjaśniamy, jakie informacje są przetwarzane podczas wizyt użytkowników na naszych stronach internetowych.

Ankiety

Podmiot odpowiedzialny

W przypadku ankiet anonimowych:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Niemcy

 

W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów:

Dana jednostka SSU

Cel przetwarzania Jako przedsiębiorstwo dążymy stale do tego, aby dostosowywać nasze produkty, narzędzia, procesy oraz usługi w najlepszy możliwy sposób do Państwa oczekiwań i wymagań. Z tego powodu przeprowadzamy regularnie ankiety dotyczące różnych tematów. Ankiety dotyczące zadowolenia klientów są przeprowadzane w sposób spersonalizowany. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu zwiększenia Państwa poziomu zadowolenia z naszych usług.
Kategorie danych
 • Odpowiedzi
 • Oficjalne dane kontaktowe
Podstawa prawna Art. 6 pkt. 1 f) RODO – wyważenie interesów
Interes przedsiębiorstwa

Przetwarzamy Państwa informacje zwrotne, aby stale usprawniać nasze produkty, narzędzia, procesy oraz usługi.
W przypadku ankiet anonimowych nie są gromadzone żadne dane osobowe. Nie jest więc możliwe naruszenie Państwa sfery prywatności. Ankiety imienne są jako takie wyraźnie oznaczone. Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w określonym celu. Udział we wszystkich ankietach jest dobrowolny, w związku z czym poprzez odmowę udziału mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu danych osobowych.

Skutki w przypadku niepodania Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. W przypadku niepodania nie jest możliwe wzięcie udziału w ankiecie.
Okres przechowywania

Ankiety anonimowe:
Wyniki ankiety są zapisywane i przetwarzane w postaci zanonimizowanej. Dane osobowe nie są zapisywane.

 

Ankiety dotyczące zadowolenia klientów:
Wyniki ankiety są zapisywane i przetwarzane wraz z danymi osobowymi. W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów Państwa odpowiedzi można więc połączyć z Państwa osobą. W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko skontaktujemy się z Państwem i wyjaśnimy Państwa sprawę. Jeśli nie wyrażają Państwo życzenia kontaktu, dane osobowe zostaną ponownie usunięte natychmiast po zakończeniu gromadzenia danych.

Pochodzenie danych Jeśli otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przesyłanie materiałów reklamowych, będziemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe z naszej bazy danych klientów w celu zapraszania Państwa do wzięcia udziału w ankietach. Wszystkie pozostałe dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa w trakcie ankiety.
Odbiorca danych

Obsługa platformy ankietowej
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Przekazywanie do państw trzecich W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów odbywa się przekazywanie danych z danych spółek zależnych, w których przeprowadzana jest ankieta, do firmy SICK AG. W przypadku ankiet anonimowych dane nie są przekazywane stronom trzecim.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Wizyty na naszych stronach internetowych

Pliki cookie

Plik cookie Cel Więcej informacji

Qualtrics:
ogólnie wymagane pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego oprogramowania do ankietowania. Umożliwiają też użytkownikom korzystanie z najważniejszych funkcji. Ponadto pliki cookie są używane do zapobiegania fałszowaniu wyników ankiet

Są to pliki cookie sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Ankiety

Podmiot odpowiedzialny

W przypadku ankiet anonimowych:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Niemcy

 

W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów:

SICK Sp. z o.o. 
ul. Nakielska 3 
01-106 Warszawa 
Poland

Cel przetwarzania Jako przedsiębiorstwo dążymy stale do tego, aby dostosowywać nasze produkty, narzędzia, procesy oraz usługi w najlepszy możliwy sposób do Państwa oczekiwań i wymagań. Z tego powodu przeprowadzamy regularnie ankiety dotyczące różnych tematów. Ankiety dotyczące zadowolenia klientów są przeprowadzane w sposób spersonalizowany. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu zwiększenia Państwa poziomu zadowolenia z naszych usług.
Kategorie danych
 • Odpowiedzi
 • Oficjalne dane kontaktowe
Podstawa prawna Art. 6 pkt. 1 f) RODO – wyważenie interesów
Interes przedsiębiorstwa

Przetwarzamy Państwa informacje zwrotne, aby stale usprawniać nasze produkty, narzędzia, procesy oraz usługi.
W przypadku ankiet anonimowych nie są gromadzone żadne dane osobowe. Nie jest więc możliwe naruszenie Państwa sfery prywatności. Ankiety imienne są jako takie wyraźnie oznaczone. Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w określonym celu. Udział we wszystkich ankietach jest dobrowolny, w związku z czym poprzez odmowę udziału mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu danych osobowych.

Skutki w przypadku niepodania Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. W przypadku niepodania nie jest możliwe wzięcie udziału w ankiecie.
Okres przechowywania

Ankiety anonimowe:
Wyniki ankiety są zapisywane i przetwarzane w postaci zanonimizowanej. Dane osobowe nie są zapisywane.

 

Ankiety dotyczące zadowolenia klientów:
Wyniki ankiety są zapisywane i przetwarzane wraz z danymi osobowymi. W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów Państwa odpowiedzi można więc połączyć z Państwa osobą. W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko skontaktujemy się z Państwem i wyjaśnimy Państwa sprawę. Jeśli nie wyrażają Państwo życzenia kontaktu, dane osobowe zostaną ponownie usunięte natychmiast po zakończeniu gromadzenia danych.

Pochodzenie danych Jeśli otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przesyłanie materiałów reklamowych, będziemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe z naszej bazy danych klientów w celu zapraszania Państwa do wzięcia udziału w ankietach. Wszystkie pozostałe dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa w trakcie ankiety.
Odbiorca danych

Obsługa platformy ankietowej
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Przekazywanie do państw trzecich W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów odbywa się przekazywanie danych z danych spółek zależnych, w których przeprowadzana jest ankieta, do firmy SICK AG. W przypadku ankiet anonimowych dane nie są przekazywane stronom trzecim.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Wizyty na naszych stronach internetowych

Pliki cookie

Plik cookie Cel Więcej informacji

Qualtrics:
ogólnie wymagane pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego oprogramowania do ankietowania. Umożliwiają też użytkownikom korzystanie z najważniejszych funkcji. Ponadto pliki cookie są używane do zapobiegania fałszowaniu wyników ankiet

Są to pliki cookie sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Ankiety

Podmiot odpowiedzialny

W przypadku ankiet anonimowych:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Niemcy

 

W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów:

Dana jednostka SSU

Cel przetwarzania Jako przedsiębiorstwo dążymy stale do tego, aby dostosowywać nasze produkty, narzędzia, procesy oraz usługi w najlepszy możliwy sposób do Państwa oczekiwań i wymagań. Z tego powodu przeprowadzamy regularnie ankiety dotyczące różnych tematów. Ankiety dotyczące zadowolenia klientów są przeprowadzane w sposób spersonalizowany. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu zwiększenia Państwa poziomu zadowolenia z naszych usług.
Kategorie danych
 • Odpowiedzi
 • Oficjalne dane kontaktowe
Podstawa prawna Art. 6 pkt. 1 f) RODO – wyważenie interesów
Interes przedsiębiorstwa

Przetwarzamy Państwa informacje zwrotne, aby stale usprawniać nasze produkty, narzędzia, procesy oraz usługi.
W przypadku ankiet anonimowych nie są gromadzone żadne dane osobowe. Nie jest więc możliwe naruszenie Państwa sfery prywatności. Ankiety imienne są jako takie wyraźnie oznaczone. Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w określonym celu. Udział we wszystkich ankietach jest dobrowolny, w związku z czym poprzez odmowę udziału mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu danych osobowych.

Skutki w przypadku niepodania Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. W przypadku niepodania nie jest możliwe wzięcie udziału w ankiecie.
Okres przechowywania

Ankiety anonimowe:
Wyniki ankiety są zapisywane i przetwarzane w postaci zanonimizowanej. Dane osobowe nie są zapisywane.

 

Ankiety dotyczące zadowolenia klientów:
Wyniki ankiety są zapisywane i przetwarzane wraz z danymi osobowymi. W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów Państwa odpowiedzi można więc połączyć z Państwa osobą. W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko skontaktujemy się z Państwem i wyjaśnimy Państwa sprawę. Jeśli nie wyrażają Państwo życzenia kontaktu, dane osobowe zostaną ponownie usunięte natychmiast po zakończeniu gromadzenia danych.

Pochodzenie danych Jeśli otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przesyłanie materiałów reklamowych, będziemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe z naszej bazy danych klientów w celu zapraszania Państwa do wzięcia udziału w ankietach. Wszystkie pozostałe dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa w trakcie ankiety.
Odbiorca danych

Obsługa platformy ankietowej
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Przekazywanie do państw trzecich W przypadku ankiet dotyczących zadowolenia klientów odbywa się przekazywanie danych z danych spółek zależnych, w których przeprowadzana jest ankieta, do firmy SICK AG. W przypadku ankiet anonimowych dane nie są przekazywane stronom trzecim.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Wizyty na naszych stronach internetowych

Pliki cookie

Plik cookie Cel Więcej informacji

Qualtrics:
ogólnie wymagane pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego oprogramowania do ankietowania. Umożliwiają też użytkownikom korzystanie z najważniejszych funkcji. Ponadto pliki cookie są używane do zapobiegania fałszowaniu wyników ankiet

Są to pliki cookie sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do dotyczących go danych osobowych;
 • sprostowania dotyczących go danych osobowych;
 • usunięcia lub zablokowania dotyczących go danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • przenoszenia dotyczących go danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość, jeśli przetwarzanie dotyczących go danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

W tym celu należy zwrócić się do pełnomocnika naszego koncernu ds. ochrony danych osobowych. Wszelkie zapytania zostaną odpowiednio rozpatrzone.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowywania polityki prywatności do obowiązujących w danym czasie wymogów. Aktualną politykę prywatności zawsze można znaleźć na naszych stronach internetowych.