Polityka prywatności SICK AppPool

Firma SICK cieszy się z wizyt użytkowników na jej stronach internetowych, a także z zainteresowania przedsiębiorstwem oraz jego produktami i usługami. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas ważna. Chcemy, aby użytkownicy naszych stron internetowych czuli się bezpiecznie. W tym celu poniżej wyjaśniamy, jakie informacje są przetwarzane podczas wizyt użytkowników na naszych stronach internetowych.

SICK AppPool

Podmiot odpowiedzialny SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Niemcy
Cel przetwarzania Dostęp do aplikacji SensorApp z SICK AppPool (Opis usługi)
Kategorie danych
 • Aktywność użytkownika: pobieranie, Ulubione
Podstawa prawna Art. 6 pkt 1 a) RODO – Zgoda
Art. 6 pkt 1 f) RODO – Interes przedsiębiorstwa
Interes przedsiębiorstwa

Firma SICK ma następujące uzasadnione interesy:

 • dokumentowanie odpowiednich działań w przypadku manipulacji lub konfliktu

Twoje interesy są chronione za pomocą następujących działań:

 • Twoje dane osobowe są zapisywane w sposób spseudonimizowany i są widoczne wyłącznie dla administratorów.
Skutki w przypadku niepodania danych osobowych Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. W przypadku niepodania nie jest możliwe spełnienie celu.
Okres przechowywania

Po usunięciu konta SICK ID dane są przechowywane przez okres do 4 lat. Okres przechowywania uwzględnia regularny okres przedawnienia w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu stosunku użytkowania zgodnie z §§ 195, 199 ust. 1 BGB (niem. Kodeksu Cywilnego).

Dodając aplikację SensorApp do swoich Ulubionych, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniami o aktualizacjach tej aplikacji SensorApp. Zgodę można w każdej chwili wycofać, usuwając aplikację SensorApp z Ulubionych Aby anulować wszystkie powiadomienia, w każdej z wiadomości e-mail z powiadomieniem przesyłane jest łącze, za pomocą którego można usunąć wszystkie Ulubione.

Pochodzenie danych Przetwarzamy wyłącznie te dane, które udostępniasz nam w sposób bezpośredni.
Odbiorca danych
 • Dostawca usług w chmurze
  • AWS EMEA SARL, 1855 Luksemburg
 • Usługa analizy internetowej
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Dostawca wideo
  • Google Ireland Limited
Przekazywanie do państw trzecich Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 


 

Podmiot odpowiedzialny SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Niemcy
Cel przetwarzania Udostępnianie aplikacji SensorApp w SICK AppPool (Opis usługi)
Kategorie danych
 • Metadane z aplikacji SensorApp
 • Aktywność użytkowników: przesyłanie plików, zmiana metadanych 
Podstawa prawna Art. 6 pkt 1 f) RODO
Interes przedsiębiorstwa

Firma SICK ma następujące uzasadnione interesy:

 • Zarządzanie prawami i promocja społeczności; nazwy autorów i użytkowników nie są widoczne dla innych uczestników
 • dokumentowanie odpowiednich działań w przypadku manipulacji lub konfliktu

Twoje interesy są chronione za pomocą następujących działań:

 • Twoje dane osobowe są zapisywane w sposób spseudonimizowany i są widoczne wyłącznie dla administratorów.
Skutki w przypadku niepodania danych osobowych Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. W przypadku niepodania nie jest możliwe spełnienie celu.
Okres przechowywania Po usunięciu konta SICK ID dane są przechowywane przez okres do 4 lat. Okres przechowywania uwzględnia regularny okres przedawnienia w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu stosunku użytkowania zgodnie z §§ 195, 199 ust. 1 BGB (niem. Kodeksu Cywilnego).
Pochodzenie danych Przetwarzamy wyłącznie te dane, które udostępniasz nam w sposób bezpośredni lub które zostaną wpisane przez właściciela aplikacji w ramach przyznania praw.
Odbiorca danych
 • Dostawca usług w chmurze
  • AWS EMEA SARL, 1855 Luksemburg
 • Usługa analizy internetowej
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Dostawca wideo
  • Google Ireland Limited
Przekazywanie do państw trzecich Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do dotyczących go danych osobowych;
 • sprostowania dotyczących go danych osobowych;
 • usunięcia lub zablokowania dotyczących go danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • przenoszenia dotyczących go danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość, jeśli przetwarzanie dotyczących go danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

W tym celu należy zwrócić się do pełnomocnika naszego koncernu ds. ochrony danych osobowych. Wszelkie zapytania zostaną odpowiednio rozpatrzone.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowywania polityki prywatności do obowiązujących w danym czasie wymogów. Aktualną politykę prywatności zawsze można znaleźć na naszych stronach internetowych.