Privacy Policy SICK Safety Assistant for Android

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (hereinafter referred to as “SICK”) is pleased about your interest in our app SICK Safety Assistant. Protecting your privacy is important to us and we want you to feel secure while using our App. To this end, we would like to explain below what information we process while using our app.

Taking pictures

Purpose of processing Annotation of reports
Categories of data Photo metadata (Exif)
 • Date and time
 • Geolocation
 • Camera settings
 • Model name
Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR - Consent
Legitimate interest -
Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfillment of the purpose is not possible.
Retention time Data will be erased when the picture is deleted by the user.
Data source Direct survey of the data subject
Recipients of the data Data is solely stored locally on the smartphone
Transmission in third countries -
Logic of the automated decision -

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do dotyczących go danych osobowych;
 • sprostowania dotyczących go danych osobowych;
 • usunięcia lub zablokowania dotyczących go danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • przenoszenia dotyczących go danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość, jeśli przetwarzanie dotyczących go danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

W tym celu należy zwrócić się do pełnomocnika naszego koncernu ds. ochrony danych osobowych. Wszelkie zapytania zostaną odpowiednio rozpatrzone.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowywania polityki prywatności do obowiązujących w danym czasie wymogów. Aktualną politykę prywatności zawsze można znaleźć na naszych stronach internetowych.