Polityka prywatności dotycząca usługi SICK Monitoring Box

Firma SICK AG, z siedzibą pod adresem Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Niemcy (nazywana dalej firmą „SICK”) dziękuje za zainteresowanie usługą internetową Monitoring Box. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas ważna. Chcemy, aby użytkownicy naszej usługi internetowej czuli się bezpiecznie. W tym celu wyjaśniamy poniżej, jakie informacje są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane podczas korzystania z naszej usługi internetowej.

Dostęp za pomocą SICK ID

Firma SICK wymaga, aby użytkownicy usługi Monitoring Box logowali się przy użyciu indywidualnego konta SICK ID. Ponadto wymagane jest, aby zalogowany użytkownik usługi Monitoring Box zaakceptował Warunki korzystania z SICK ID.

Podmiot odpowiedzialny SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Niemcy
Cel przetwarzania Zarządzanie dostępem
Kategorie danych
 • SICK ID
 • Przyporządkowanie do przedsiębiorstwa
Podstawa prawna RODO art. 6 (1) b) – Stosunek umowny
Interes przedsiębiorstwa

-

Skutki w przypadku niepodania Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych nie można korzystać z usługi.
Okres przechowywania Dane są przechowywane przez okres do 180 dni.
Pochodzenie danych Przetwarzamy tylko dane udostępnione nam bezpośrednio przez Państwa.
Odbiorca danych Podmiot odpowiedzialny za hosting internetowy:
 • Continum AG, Freiburg
Przekazywanie do krajów trzecich Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Podmiot odpowiedzialny SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Niemcy
Cel przetwarzania Administracja
Kategorie danych
 • Pliki dziennika
Podstawa prawna Art. 6 pkt. 1 f) RODO – interes przedsiębiorstwa
Interes przedsiębiorstwa

Firma SICK ma następujące uzasadnione interesy:

 • dokumentowanie odpowiednich działań, a zwłaszcza w przypadku manipulacji lub konfliktu

Państwa interesy są chronione za pomocą następujących działań:

 • Państwa dane osobowe są zapisywane w sposób spseudonimizowany i są widoczne wyłącznie dla administratorów.
Skutki w przypadku niepodania Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. W przypadku niepodania danych osobowych nie można korzystać z usługi.
Okres przechowywania Dane są przechowywane przez okres do 180 dni.
Pochodzenie danych Przetwarzamy tylko dane udostępnione nam bezpośrednio przez Państwa.
Odbiorca danych Podmiot odpowiedzialny za hosting internetowy:
 • Continum AG, Freiburg
Przekazywanie do krajów trzecich Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do dotyczących go danych osobowych;
 • sprostowania dotyczących go danych osobowych;
 • usunięcia lub zablokowania dotyczących go danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • przenoszenia dotyczących go danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość, jeśli przetwarzanie dotyczących go danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

W tym celu należy zwrócić się do pełnomocnika naszego koncernu ds. ochrony danych osobowych. Wszelkie zapytania zostaną odpowiednio rozpatrzone.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowywania polityki prywatności do obowiązujących w danym czasie wymogów. Aktualną politykę prywatności zawsze można znaleźć na naszych stronach internetowych.