Korzystanie z platform do zarządzania treściami szkoleniowymi SIAonline

Firma SICK cieszy się z wizyt użytkowników na jej stronach internetowych, a także z zainteresowania przedsiębiorstwem oraz jego produktami i usługami. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas ważna. Chcemy, aby użytkownicy naszych stron internetowych czuli się bezpiecznie. W tym celu poniżej wyjaśniamy, jakie informacje są przetwarzane podczas wizyt użytkowników na naszych stronach internetowych.

Korzystanie z platform do zarządzania treściami szkoleniowymi SIAonline

Podmiot odpowiedzialny SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Niemcy
Cel przetwarzania Korzystanie z oferty dokształcania i dalszej edukacji
Kategorie danych
 • Postępy w nauce
 • Podstawowe dane osobowe
 • Data szkolenia
Podstawa prawna Art. 6 (1) punkt b) RODO – wykonanie umowy
Interes przedsiębiorstwa -
Skutki w przypadku niepodania Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania nie jest możliwe korzystanie z systemu zarządzania nauczaniem.
Okres przechowywania
 • Dane gromadzone w związku z kursem są usuwane po upływie czterech tygodni lub najpóźniej po wypowiedzeniu umowy.
 • Certyfikaty istotne w związku z odpowiedzialnością za produkt są usuwane po upływie trzydziestu lat.
Pochodzenie danych Przetwarzamy tylko dane udostępnione nam bezpośrednio przez Ciebie.
Odbiorca danych
 • Zewnętrzni dostawcy usług szkoleniowych
 • Instruktorzy wewnętrzni i zarządzanie szkoleniami w specjalistycznych SICK AG, jak również spółek-córek firmy SICK AG
 • Jeśli Ty lub Twój pracodawca znajdujecie się w kraju trzecim, dane osobowe zostaną przekazane do tego kraju trzeciego w celach rozliczeniowych.
Przekazywanie do państw trzecich Jeśli Twoje przedsiębiorstwo znajduje się w kraju trzecim, dane osobowe mogą zostać przekazane do tego kraju trzeciego w celach rozliczeniowych.
Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Pliki cookie umożliwiające korzystanie z usług e-learningowych

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, zapisujemy pewne informacje na jego komputerze w formie plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam np. dopasować stronę internetową do zainteresowań użytkownika lub zapisać zawartość koszyka, aby udostępnić go klientowi przy kolejnej wizycie. Jeśli użytkownik nie chce być ponownie rozpoznawany na naszych stronach, powinien skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby usuwała ona pliki cookie z dysku twardego komputera, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed ich zapisaniem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki. Wprowadzenie takiego ustawienia może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie stosowanych przez nas plików cookie:

 

2.1 Ogólnie wymagane pliki cookie

Nazwa

Cel

więcej informacji

ASP.NET_SessionId

 

SuiSessionId

 

SuiAuthentication

Te pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych. Umożliwiają też użytkownikom korzystanie z najważniejszych funkcji. Ponadto dzięki nim możemy stwierdzić, czy użytkownik jest zarejestrowany, i umożliwić mu wejście do zabezpieczonych obszarów strony internetowej.

Są to pliki cookie sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 

 

2.2 Pliki cookie poprawiające komfort korzystania

Nazwa

Cel

więcej informacji

SuiLanguage

Ten plik cookie służy do zapisywania języka wybranego przez użytkownika. Dzięki niemu na następnej stronie odwiedzanej przez użytkownika automatycznie wybierany jest ten sam język.

Są to stałe pliki cookie, które pozostają zapisane na komputerze użytkownika również po zamknięciu przeglądarki. Ważność tych plików cookie upływa po 90 dniach.

SuiLoginDomain

Ten plik cookie służy do zapisywania domeny, z jakiej następują odwiedziny użytkownika. Dzięki temu podczas kolejnych odwiedzin domena ta zostanie użyta automatycznie.

Są to stałe pliki cookie, które pozostają zapisane na komputerze użytkownika również po zamknięciu przeglądarki. Ważność tych plików cookie upływa po 90 dniach.

SuiLoginUsername

Ten plik cookie służy do zapisywania używanej ostatnio nazwy użytkownika. Dzięki temu podczas kolejnych odwiedzin użytkownik zostanie zalogowany automatycznie.

Są to stałe pliki cookie, które pozostają zapisane na komputerze użytkownika również po zamknięciu przeglądarki. Ważność tych plików cookie upływa po 90 dniach.

 

 

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do dotyczących go danych osobowych;
 • sprostowania dotyczących go danych osobowych;
 • usunięcia lub zablokowania dotyczących go danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • przenoszenia dotyczących go danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość, jeśli przetwarzanie dotyczących go danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

W tym celu należy zwrócić się do pełnomocnika naszego koncernu ds. ochrony danych osobowych. Wszelkie zapytania zostaną odpowiednio rozpatrzone.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowywania polityki prywatności do obowiązujących w danym czasie wymogów. Aktualną politykę prywatności zawsze można znaleźć na naszych stronach internetowych.