Kontakt
Feedback

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – Sensorintelligens som fundament för Industri 4.0

Tekniska framsteg är alltid en förutsättning för industriell förändring. Den databaserade, uppkopplade och självstyrande värdekedjan i produktion och logistik är höjdpunkten för de senaste årens tekniska innovationer. Denna utveckling sammanfattar vi under begreppet den fjärde industrirevolutionen.

Informationsanskaffning för industriprocesser

Framtiden är redan här. Den fjärde industrirevolutionen är i full gång. Globalt! Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer är redan framtidens musik. Grundpelaren för dynamisk, realtidsanpassad och självstyrande industriprocesser är anskaffningen av information och den vidare bearbetningen. Sensorerna är här oumbärliga som dataleverantörer i den smarta fabriken. SICK står i första ledet som sensorexperter. Sensortekniken är förutsättningen för framgångsrik realisering av Industri 4.0.

Sensorerna omvandlar mätdata till information

SICK-sensorer agerar intelligent som framtida komponenter och kan själv hantera insamlade mätdata för vidare bearbetning. SICK utvecklas ständigt vad gäller uppkoppling och dataöverföring. Vi hjälper våra kunder att få riktad, användningsspecifik datainsamling med individuell konfigurering för optimerade och effektiva produktionsprocesser. Låt oss arbeta vidare tillsammans!

Industri 4.0 med smarta sensorer från SICK

 

Den fjärde industrirevolutionen i fokus

Den databaserade, uppkopplade och självstyrande värdekedjan i produktion och logistik är höjdpunkten för de senaste årens tekniska innovationer.

Till den fjärde industrirevolutionen

 

 

Uppkoppling och digitalisering i produktionen

Kommunikationen är i omvandling. I den transparenta produktionen kommunicerar maskiner med varandra och direkt med Ethernet eller ett moln via intelligenta sensorer. Så blir den uppkopplade fabriken verklighet.

Nya kommunikationsnivåer

 

Sensorintelligens i den uppkopplade fabriken

Den uppkopplade fabriken är en förutsättning för Industri 4.0. Varje sensor, varje maskin och alla involverade personer kan hela tiden kommunicera med varandra. Det öppnar möjligheter för helt nya användningar.

Till den uppkopplade fabriken

Datasuveränitet och datasäkerhet

Produktionsdata är ett kapitel för sig inom ett företag. Skydd för datamanipulation och definition av kontrollerad vidare bearbetning är en del av systemlösningarna från SICK i början av den uppkopplade värdekedjan.

Mer om datasäkerhet

 

Ytterligare komponenter för Industri 4.0

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

Upp