Kontakt
Feedback

Datasuveränitet och datasäkerhet

Datensouveränität und Datensicherheit
Datensouveränität und Datensicherheit

Produktionsdata är ett kapitel för sig inom ett företag. De är viktiga för företagets framgång och måste skyddas på bästa sätt. Produkter och systemlösningar från SICK ligger i början av den uppkopplade värdekedjan.

Om man bortser från människorna, så är produktionssensoriken den enda datakällan och säkerheten där avgör om den uppkopplade processen ska nå framgång.

Förtroende för den nya tekniken

Så två saker är viktiga för SICK: först måste vi hela tiden skydda insamlad data mot manipulation. Sedan måste vi klart definiera vem som får vidarebearbeta datan i den utökade värdekedjan. Det är det vi sammanfattar med nyckelordet datasuveränitet.

På samma sätt som de datainsamlande sensorerna är en fysisk förutsättning för Industri 4.0 är datasuveräniteten viktig ur psykologisk synvinkel. För det är bara företag som litar på sin nätverkssäkerhet som även är beredda att mata in data.

Säkra datasuveräniteten gemensamt

Ska du få ut Industri 4.0:s fulla potential, så måste aktörernas nätverk sträcka sig utanför den egna produktionens gränser. Leverantörernas, tillverkarnas och kundernas processer måste integrera automatiskt. Datasuveränitet är nyckeln till framgång. Många företag tycker inte att molnapplikationer är tillräckligt säkra än för att kunna garantera datasäkerheten. SICK har varit med och grundat initiativet för International Data Space Association för att vara oberoende av kommersiella molndistributörer och tänka i förväg för sina kunder när det gäller datasäkerhet.

SICK är en del i International Data Space

International Data SpaceLyckad datahantering bildar grunden för funktionerna i Industri 4.0. Bara säkra data gör det möjligt att omsätta visionen till verklighet. Den gemensamma initiativet från Frauenhofer-koncernen och företag, med stöd från utbildnings- och forskningsministerier i Tyskland, inriktar sig på att skapa en säker datamiljö, baserat på Industri 4.0 som gör det möjligt för alla företag i olika branscher att hantera sin datahantering på ett suveränt sätt.

Ta reda på mer

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

Upp