Kontakt
Feedback

Den fjärde industrirevolutionen i fokus

Industri 1.0 och Industri 2.0

Den första industrirevolutionen började med uppfinningen av ångmaskinen i slutet av 1700-talet och omställningen från manuell tillverkning till maskinell produktion. Den andra revolutionen inträffade ungefär 100 år senare med den eldrivna tillverkningen med löpande band. Sedan första kvartalet av 1900-talet infördes kostnadseffektiv serieproduktion.

Användning av sensorer inom Industri 3.0

SICK är på plats redan under den tredje industrirevolutionen. Den börjar under 1970-talet och 1980-talet. Elektroniska styrsystem, informationsteknik, elektronik, robotar och ökad användning av sensorer lade grunden för fortsatt automatisering av produktions-, monterings- och logistikprocesser. Fotoelektroniska sensorer från SICK är redan då en fast beståndsdel i omvandlingen och används globalt och i alla branscher.

Sensorintelligens som fast beståndsdel i Industri 4.0

Den fjärde industrirevolutionen förändrar livet sedan en viss tid, tack vare digitalisering och uppkoppling av maskiner. De nya teknikerna för samman den fysiska och virtuella världen i produktion och logistik till så kallade cyber-fysiska system (CPS). Denna utveckling sammanfattar under begreppet Industri 4.0 sedan år 2011. Maskiner kan kommunicera självständigt med varandra och optimerar därmed processerna. Industri 4.0 står helt enkelt för industriell uppkoppling. SICK står allra först i värdekedjan. Kommunikation förutsätter omfattande information som SICK-sensorer kan leverera.

Sensortekniken skapar förutsättningen för transparenta processer inom Industri 4.0. Sensorn bildar fundamentet för alla efterföljande användningar. Kort sagt: utan sensorteknik ingen Industri 4.0.

Industri 4.0-sensorer levererar i motsats till klassiska sensorer utan uppkoppling, mycket mer än bara mätdata. Integrerad decentral prestanda och flexibel programmering är viktiga egenskaper som gör produktionen mera flexibel, dynamisk och effektiv.

 

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

Upp