Kontakt
Feedback

Nätverk och digitalisering i framtidens uppkopplade fabrik

Kommunikationen är i omvandling. I den transparenta produktionen kommunicerar maskiner och sensorer med varandra och direkt med Ethernet eller ett moln. Ett slutet system blir ett öppet system. Men det är inte bara informationsmängden som bearbetas på plats som förändras. Även kvaliteten lyfts till en annan nivå. 

Ny datakvalitet direkt i sensorn

Information om status i produktionsanläggningar och eventuella varningar om avbrott i produktionen med hjälp av innovativa feedbacksystem är ett exempel. Den blixtsnabba prestandan som redan går att använda i s.k. Edge, dvs. i utkanterna på nätverket eller i produktionens bas, gör det möjligt. Produktionen blir mera flexibel och dynamisk och kan reagera individuellt och snabbt på kundkraven.

Dagens kommunikationsnivåer i en fabrik

Den hittills vanliga kommunikationsformen för sensorer i styrningar och allokerade processkontroll-, produktions- och företagsnivåer är ett slutet system. Data överförs från fältenheter, alltså sensorer och aktorer, till PLC-styrningar.

Kommunikationsnivåer i tiden med Industri 4.0

Decentral prestanda bearbetar i framtiden data till information, direkt i sensorn. Besluten tas decentralt. Process-, produktions- och företagsrelevant information överförs direkt till Ethernet och molnet.

Uppkopplad information

Molnet blir viktigare och viktigare för hantering av den totala processen i framtiden. Den huvudsakliga prestandan förflyttas mer och mer över till Edge. Sensorerna omvandlar data till information som sedan bearbetas i Ethernet eller i molnet för den senare processen.

 

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

Upp