Kontakt
Feedback

Sensorintelligens i den uppkopplade fabriken

Sensorintelligenz in der vernetzten Fabrik
Sensorintelligenz in der vernetzten Fabrik

Den uppkopplade fabriken är en förutsättning för Industri 4.0. Varje sensor, varje maskin och alla involverade personer kan hela tiden kommunicera med varandra. Detta informationsutbyte slutar inte vid fabriksporten. Samspelet mellan Edge och molnet gör det möjligt att hantera produktion och data i efterhand. Så blir processen transparent, produktiv och lönsam genom detta intensiva samarbete mellan teknologi och personer.

 

Transparenta produktions- och logistikprocesser

Alltid veta var, när och hur något händer. Alltid behålla översikten: transparens gör det möjligt att följa och påverka hela produktions- eller leveransprocessen från A till Ö i realtid.

Mer transparens i processer

 

Dynamisk och flexibel produktion

Det fortlöpande automatiseringen gynnar flexibel produktion och mycket låga stycktal. Kundens önskemål står i centrum. Partistorlek 1 är inte längre en kostnadsintensiv utmaning utan daglig framgångsrik business.

Dynamisk och flexibel produktion

 

 

Automatisering av kvalitetssäkring

Förbättrad prestanda förändrar även den visuella förmågan i kamerabaserade lösningar för kvalitetssäkring och sensorstyrd produktionsmanagement.

Automatisering av kvalitetssäkring

 

Mobila plattformar som del i den uppkopplade fabriken

Mobila system integreras mer och mer i produktionskedjan. Förarlösa fordon i alla storlekar stöder transport och försörjningstjänster – säkert och utan olyckor i nästan alla industriella miljöer.

Mobila plattformar

 

Intelligenta sensorer för samspelet mellan människa och robot

Barriärerna faller. Ett reellt samspel mellan människa och robot betyder mer än kooperation och samexistens. Människan och maskin delar samma arbetsutrymme, även utan fysiska skydd och arbetar hand i hand utan olyckor.

Samspel människa och robot

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

Upp