Om SICK

SICK flyttar fram hela branschen inom områden som spänner från tillverkningsautomation via logistikautomation till processautomation. Som teknik- och marknadsledande företag är SICK, med sensorerintelligens och applikationslösningar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

 

 

Profil och platser

SICK är en av världens ledande lösningsleverantörer för sensorbaserade industritillämpningar. Företaget - som grundades år 1946 av hedersdiplomingenjör Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch i Breisgau, i närheten av Freiburg i Tyskland - är ledande inom såväl teknologi som på sin marknad, och finns globalt representerat med över 60 dotter- och holdingbolag, samt även ett stort antal agenturer. SICK har över 12 000 anställda världen över och omsatte totalt 2,3 miljarder euro under räkenskapsåret 2023.


SICK Sverige

 

Certifikat

SICK AG och några dotterbolag har låtit certifiera sin kvalitets- och miljöstyrning samt arbetarskydd enligt internationella standarder.

Få veta mer