Om SICK

SICK flyttar fram hela branschen inom områden som spänner från tillverkningsautomation via logistikautomation till processautomation. Som teknik- och marknadsledande företag är SICK, med sensorerintelligens och applikationslösningar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

 

 

Profil och platser

Företaget grundades 1946 och representeras av över 50 dotterbolag och delägda bolag samt av ett flertal agenturer jorden runt. Under bokföringsåret 2020 sysselsatte SICK mer än 10 000 medarbetare över hela världen och uppnådde en koncernomsättning på cirka 1,7 miljarder euro.


SICK Sverige

 

Certifikat

SICK AG och några dotterbolag har låtit certifiera sin kvalitets- och miljöstyrning samt arbetarskydd enligt internationella standarder.

Få veta mer