Om SICK

SICK flyttar fram hela branschen inom områden som spänner från tillverkningsautomation via logistikautomation till processautomation. Som teknik- och marknadsledande företag är SICK, med sensorerintelligens och applikationslösningar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

 

 

Profil och platser

SICK är en världsledande lösningsleverantör av sensorbaserade applikationer för industriella tillämpningar. Företaget grundades 1946 av Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick och har sitt huvudkontor i tyska Waldkirch i Breisgau i närheten av Freiburg och räknas som en av teknik- och marknadsledarna med över 50 dotterbolag och delägarskap samt en mängd agenturer runt om i världen. SICK sysselsatte nästan 11 000 medarbetare över hela världen och uppnådde en koncernomsättning på cirka 2 miljarder euro (bokföringsåret 2021).


SICK Sverige

 

Certifikat

SICK AG och några dotterbolag har låtit certifiera sin kvalitets- och miljöstyrning samt arbetarskydd enligt internationella standarder.

Få veta mer