Hållbarhet hos SICK

En intakt miljö är grunden och målet för vårt hållbara engagemang

Skydda miljö och människor, trygga stabila jobb genom långsiktig ekonomisk framgång och bidra till samhället: detta har varit SICK:s tolkning av hållbarhet alltsedan företaget grundades 1946. För oss som familjeföretag har hållbarhet en lång tradition, är en självklarhet och samtidigt en integrerad del av företagets filosofi.

Klimatförändringarna och resursbristen kräver ett engagerat agerande från alla samhällsaktörer. SICK tar sitt företagsansvar på allvar och stöder det långsiktiga miljöskyddet med sin hållbarhetsstrategi.

SICK Sustainability Image
Modell för kraftig eller
ekologisk hållbarhet

En hållbar utveckling är inte möjlig utan en intakt miljö. Av denna anledning integrerar vi ekologin i alla väsentliga processer och affärsområden som påverkar hållbarheten. SICK är alltså engagerade i så kallad ”ekologisk hållbarhet”. Vårt engagemang för anställda, samhälle och hållbar ekonomisk framgång härrör från att arbeta tillsammans på och i en framtid värd att leva.

Dr. Erwin Sick image

Förtagets grundare Erwin Sick utvecklade redan 1956 en anordning för rökövervakning – långt innan det fanns en miljörörelse. Den skulle bidra till att skydda hälsa och miljö mot skador pga. emissioner. Hans pionjäranda inom miljömätteknik präglar än idag vårt engagemang för att värna såväl människa som miljö.

Företagets grundare Erwin Sick

”Klimatförändringarna och resursbristen kräver ett engagerat agerande. Tillsammans med partner från både vetenskapen och industrin utvecklar vi kontinuerligt lösningar för en hållbar framtid. Att minska emissioner genom förnybar energi på våra anläggningar och att minimera CO2-emissionerna i leveranskedjan spelar en viktig roll i den här kontexten. Technology for good: Vi möter denna utmaning kring hållbarhet med engagemang.”

Nicole Kurek, styrelseledamot People & Culture i SICK AG

Timeline image
Timeline image

Hållbart agerande är en förutsättning för ekonomisk framgång. SICK engagerar sig i ekologisk hållbarhet och de allt mer angelägna frågorna om miljö- och klimatskydd samt resursbrist. Vår hållbarhetsstrategi ligger i linje med relevanta FN-mål om hållbar utveckling och sätter ekologin i centrum för alla åtgärder.

Läs mer

Genom ett nära samarbete med universitet, högskolor och institut bidrar SICK till att föra forskningen framåt och vidareutveckla den senaste tekniken. SICK skapar även arbetstillfällen utanför företaget. Underleverantörerna är med från början vid utvecklings-, inköps- och serviceprocesserna. Den stora leverantörslojaliteten gör SICK till en pålitlig partner till företag över hela världen.

Läs mer

Företagets grundare Dr Erwin Sick var redan på 1950-talet en pionjär inom miljömätningstekniken. Användningen av intelligent sensorteknik i miljöns och hälsans intresse är därför djupt rotad i företaget. Hållbarhet driver på innovationer. Våra produktinnovationer hjälper kunder att nå sina hållbarhetsmål världen över.

Läs mer

Vi tar ansvaret som tillförlitlig arbetsgivare på största allvar. Idag väljer specialistpersonal och chefer medvetet ett visst företag. Därför har personalarbetet hög prioritet hos SICK. På så sätt säkrar vi kompetensen inom SICK för framtiden.

Läs mer