Ledning och filosofi

picture of the leadership

Vår filosofi

Intelligenta sensorer, oberoende, innovation och ledarskap är de viktigaste delarna i vår identitet. Vår filosofi kompletteras med principerna om ledarskap och samarbete (GFZ) samt uppförandekoden.

Sedan många år är företagsmodellen grunden för vår affärsstrategi. Varje individ hittar en riktlinje för sitt dagliga handlande i företagsmodellen.

Få veta mer

”Ledarskap” betyder inte bara ledare inom teknik och marknadsföring, utan även vidareutveckling av vår ledningskultur. Tillsammans med företagsmodellen utgör dessa principer en bindande, globalt gällande handlingsram för alla medarbetare och chefer.

Få veta mer

SICK förhållningsreglerna (Code of Conduct) fastställer principerna för det företagsspecifika och personliga agerandet hos SICK. De gäller för alla anställda i hela världen.

Få veta mer