Forskning och utveckling

Historien om SICK är en historia med framgångsrika innovationer – denna framgångssaga vill vi även fortsätta skriva i framtiden.

research and development
Kundfokus – vår viktigaste framgångsfaktor

Innovativa produkter är inte ensamma avgörande för ett företags framgång. Snarare beror den på utrustningen på dessa innovationer med en överlägsen kundnytta, eftersom måttstocken på de nyutvecklade produkterna är deras framgång på marknaden. Vår framgång baseras på det konsekventa genomförandet av denna idé: vi använder vår kompetens till kundernas krav, för att föregripa den framtida utvecklingen. Våra kunder drar t.ex. fördel av de kompakta konstruktionerna med samma kapacitet, sensorernas ökade robusthet, färre arbetssteg eller snabbare processer.

SICK – intelligenta sensorer.

Prioriteringen för våra ansträngningar är att utveckla intelligenta lösningar för våra kunders tillämpningar. För att kunna genomföra detta forskar vi hela tiden vidare efter tekniker som gör det möjligt att sensorerna inte bara uppfattar objekt, utan även styr processer på ett intelligent sätt och kan kommunicera med andra komponenter i komplexa nätverk.

FoU-arbete
Forsknings- och utvecklingsarbete

För att fortsätta vara både teknik- och marknadsledande utökar vi vårt engagemang för forskning och utveckling kontinuerligt.

Medarbetare FoU
Medarbetare inom forskning och utveckling

Forskning och utveckling sker hos SICK inte bara på den centrala forskningsavdelningen och inom de decentraliserade utvecklingsteamen, där totalt ca 1300 medarbetare i hela världen arbetar. För att våra sensorer ska vara tillgängliga för alla systemmiljöer och våra kunder ska kunna dra fördela av synergier inom utvecklingen samarbetar vi med partners från näringsliv, universitet och institut.

Patent
Patent och kompetens

Innovationer betyder försprång och det vill vi hålla hela tiden. Därför skyddar vi vår kompetens med patent. Ca 3 500 patent visar hur många idéer våra medarbetare har utvecklat.