SICK – smarta sensorer.

intelligent sensoring
intelligent sensoring

Industriautomatiseringen utvecklas strålande. Som innovationsledare och pionjär inom utvecklingen av vägledande sensorteknik har vi lösningar som redan idag fungerar för framtidens krav. Smarta sensorer samlar in data och utvärderar den i realtid, anpassar sig till omgivningen och kommunicerar på nätverket.

 

Smarta sensorer är skräddarsydda

Vid varje lösning vi tar fram så tänker vi på dina individuella krav processer. Smarta sensorer omfattar SICK:s heltäckande systemkompetens parad med vår erfarenhet från många olika branscher. Kombinationen av omfattande användningskompetens och tillförlitlig mjukvaruarkitektur ger optimal integrering av vår sensorik i ditt system. Det är bara smart om det passar in.

”Sensor Intelligence” står t.ex. för våra sensorers förmåga att med decentraliserad datorkapacitet lösa uppgifterna tillförlitligare, effektivare och mer omfattande. Det är därför som vi lägger nödvändig kompetens från centralstyrningen i sensorerna.

Smarta sensorer drar fördel av tillgängligheten hos allt mindre och kostnadseffektivare mikrostyrningar. De gör att våra sensorer direkt kan bearbeta allt mer data med allt komplexare algoritmer. Och på så vis hjälper vi dig att optimera dina produktions- och styrsystemsnätverk.

 

Smarta sensorer styr framtidens fabrik

Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer avgör industrins framtid. Våra smarta sensorlösningar stöder redan idag dynamiska, realtidsoptimerade och självorganiserande industriprocesser. Våra sensorer realtidsregistrerar drifttillstånd, omvandlar dem till digitaldata och gör dem automatiskt tillgängliga för processtyrningen.

Digitalisering, smart teknik och uppkoppling kommer att öka alltmer i produktions- och logistiksystemen ända tills de går att styra autonomt och självoptimera. Den smarta fabrikens cyber-fysiska produktionssystem kommer att vara självorganiserande i framtiden eftersom mycket av den aktuella informationen går till autonoma beslut. Våra sensorer bereder informationen.

Smarta sensorer gör Industri 4.0 möjlig. Redan idag.

Industri 4.0

Smart uppkoppling: ta reda på mer om digitaliseringen i branschen.

Smarta Sensorer från SICK

Mer om fyra dimensioner med smart sensorteknik

Branscher

Upptäck vår branschkompetens