Green Products

Miljöskydd genom SICK-produkter

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

Varför SICK agerar

Redan företagets grundare Dr Erwin Sick, som utvecklade den första rökgastäthetsmätaren för att minska luftföroreningarna 1956, var engagerad i miljöfrågor. Tillsammans med den tekniska utvecklingen har även kraven på företag världen över att bidra till att skydda miljön och klimatet ökat under de senaste årtiondena. Från produktion och logistik till energiproduktion och energiförbrukning samt emissionsövervakning – nödvändigheten av att använda resurserna mer effektivt är stort inom alla industrisektorer. Sensorer kan hjälpa till med detta eftersom de samlar in stora mängder relevanta data och därmed genererar den transparens som krävs för processoptimeringen.

Sensorintelligens använd för miljö och klimat

Med initiativet ”Green Products” hjälper SICK sina kunder att använda resurserna mer effektivt och minimera den negativa påverkan på miljön.

Koldioxidmätare för bland annat förbrännings-, process- och torkanläggningar hjälper SICK-kunderna att minska sina växthusgasutsläpp. Med sensorprodukter för avfallsförbränningsanläggningar, kraft-, stål- och cementverk, för olje- och gasindustrin samt för anläggningar inom kemi och petrokemi, bidrar SICK i hög grad till att bevara en miljö värd att leva i.
Inom dammätningstekniken kan SICK exakt upptäcka dammkoncentrationer med hjälp av olika mätprinciper och därmed följa emissionsgränsvärden eller upptäcka processtörningar i ett tidigt skede.
Inom volymflödesmätningen utför SICK-sensorsystem olika uppgifter, exempelvis bestämning av volymflöden i anläggningar och mätning av naturgasmängder för naturgasindustrin eller emissionsmätning i industriella processer.

Dessa och andra exempel visar hur sensorintelligens från SICK kan hjälpa företag att nå sina miljömål. Läs mer om applikationer för din bransch här.

SICK Green Products Maritime Image

Exempel: Sjöfartsindustrin

Utsläppen från fartyg skadar människor och miljö världen över: mer än 10 procent av koldioxidutsläppen i världen tillskrivs den internationella sjöfarten. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har därför antagit strängare bestämmelser, vilka sedan 2020 har fastställt betydligt lägre gränsvärden globalt för fartygens avgaser. Med lösningar från SICK kan sjöfartsindustrin övervaka sina emissioner på ett tillförlitligt sätt. Mätinstrumenten övervakar avgastvättar eller så kallade gasskrubber, vilka filtrerar hälsovådliga svaveloxider från avgaserna från marinmotorer. Och sörjer därmed för ren luft över världshaven.

SICK Green Products Steel Industry Image

Exempel: Stålindustrin

För att förbättra skyddet av miljön handlar det inom stålindustrin inte bara om att minska utsläppen. Ytterligare utgångspunkter gör även effektiv användning av energi, material och ämnen, vattenförbrukning eller generering av avfall och avloppsvatten. Med sensorer från SICK kan spillet från stänger, trådar eller baklar i valsverket minimeras. Genom kombinationen av flödesmätning och varvtalsmätning för övervakning och styrning av huvudfläktarna kan SICK-sensorerna även optimera avgassystemens energiförbrukning.

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

Exempel: Maskinteknik

Användningen av elektroniska, kontrollerade drivenheter i maskiner kommer att öka avsevärt, detta i synnerhet på grund av deras högre energieffektivitet. Denna positiva utveckling stöder SICK aktivt med de motor-feedback-system som är speciellt anpassade till synkronmotorer.

SICK Green Products Engery Image

Exempel: Energiindustrin

Vindenergi spelar en viktig roll för en hållbar energiekonomi. Med hjälp av sensorer kan anläggningens komponenter samt rotorbladen justeras på ett sådant sätt att en maximal mängd energi genereras. SICK erbjuder absolutgivare med magnetisk scanning för denna justering.