Ekologisk hållbarhet

Vårt bidrag till en positiv klimatomställning

SICK Green Sustainability Key Areas
SICK Green Sustainability Key Areas

SICKS företagsengagemang för miljön följer traditionen hos företagsgrundaren Dr. Erwin Sick. Redan 1956 uppfann han den första rökgastäthetsmätaren, eftersom det låg honom varmt om hjärtat att skydda människor och miljö från industriella avgaser. Med vår hållbarhetsstrategi och engagemang för ekologisk hållbarhet fortsätter vi denna tradition.

SICK bidrar inte bara genom intelligent sensorteknik, utan också genom omfattande åtgärder i alla styrbara affärsprocesser. I nästan 20 år har SICK drivit ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001, enligt vilket alla produktionsanläggningar världen över är certifierade. Dessutom har relevanta anläggningar utvidgats till att omfatta den europeiska miljöstandarden EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) och ett energiledningssystem i enlighet med ISO 50001. Syftet med miljöledningssystemet är att i möjligaste mån optimera eller eliminera negativ miljöpåverkan. År 2013 utarbetades också en klimat- och miljöstrategi i tre steg.

Konkreta miljömål inom 14 insatsområden

Med en strategi som reviderades 2019 och som fokuserar på ekologisk hållbarhet utvidgar SICK sin miljöskyddsverksamhet till alla större insatsområden globalt. Miljöskydd integreras i produkter och processer under hela produktens livscykel för att skydda miljön från negativ påverkan på bästa möjliga sätt. Varje företagsområde har granskats med avseende på dess ekologiska optimeringspotential och försetts med konkreta mål. Dessa ligger i linje med FN:s mål för hållbar utveckling, vilka är relevanta för SICK. Andra standarder som SICK:s hållbarhetsstrategi mäts mot är den tyska hållbarhetskoden (DNK) och Global Reporting Initiative (GRI).

 

Läs mer om hur SICK konkret engagerar sig i ekologisk hållbarhet:

Klicka här för att komma till våra Nedladdningar.