SICK som partner till vetenskap och samhälle

partnership
partnership

Genom ett nära samarbete med universitet, högskolor och institut hjälper SICK till att främja forskningen och vidareutveckla den senaste tekniken. Som partner till sysselsättnings- och utbildningsföretaget WABE Gmbh erbjuder SICK framtidsutsikter för unga män och kvinnor utan utbildning.

Universitet Freiburg – Gisela-och-Erwin-Sick-professur för mikrooptik

10 december 2012 undertecknades avtalet för det hittills största gemensamma projektet mellan Albert-Ludwigs-universitet och SICK AG. 1 januari 2013 startade ”Gisela-och-Erwin-Sick-professur för mikrooptik”. Namnprofessuren finansieras under en tidsperiod på tio år med sammanlagt en miljon Euro.

KIT Karlsruhe

SICK är ett partnerföretag till Karlsruhe School of Optics & Photonics (KSOP) och delar ut stipendier inom ramen för projektet ”Ungdomsfrämjande optisk teknik”.

TU Dresden

Vid TU Dresden är SICK involverat i Tysklandstipendiet. År 2014 delas dessutom SICK-ungdomsfrämjandepriset för mät- och kontrollteknik samt SICK-promotionspriset ut där.

Högskolan Furtwangen

SICK är medlem i fondverksamheten på högskolan Furtwangen och stöder organisationerna vid utnämningen av professorer. Dessutom arbetar flera medarbetare från SICK som docenter där.

RWTH Aachen

SICK är partner för Campus Cluster Logistik ”FIR” vid RWTH Aachen. Målet för detta Cluster är att utforska komplexa samband mellan logistik, produktion och service. SICK är dessutom medlem i högskolans forskningsråd.