Innovationer inom avstånds- och LiDAR-sensorer

From micron to mile. In all dimensions.

3D-LiDAR-sensorer med hög punkttäthet, individuella sensorlösningar med SICK AppSpace eller vår egenutvecklade avståndsmätmetod HDDM+ – med vår innovationskraft förnyar vi oss dagligen. Tack vare våra välutvecklade tekniker inom ultraljud, radar och ljus har vi rätt lösning till alla användningsområden.

Ytterligare info

3D-LiDAR-sensorer scannar med hög punkttäthet per scanningsegment och ger på så vis sömlösare rumsavkänning.

Detektera förändringar i realtid

2D-LiDAR-sensorer upptäcker detaljer i trafikflödet och reagerar otroligt snabbt på inscannade förändringar. 2D-LiDAR-sensor LMS1000 arbetar med scanningsfrekvenser upp till 200 Hz. Våra enheter ligger i framkant map. detektering och klassificering av fordon.

Individuella sensorlösningar

Med SICK AppSpace bestämmer applikationsutvecklaren själv lösningen. Vårt Eco-system kombinerar mjukvara, programmerbara sensorer och ett dynamiskt utvecklar-community som ger helt nya och anpassade ingångar till automatisering.

På videon: vad är HDDM+

Suverän inom- och utomhus

Med mångsidiga och innovativa avståndsmätmetoden HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) mäter avstånds- och LiDAR-sensorerna avstånd tillförlitligt.

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter

Rätt lösning för ditt användningsområde

Ta reda på mer