Produktportfölj

Visa alla Dölj alla

Analysatorlösningar

Analyslösningarna från SICK har framtidsorienterade koncept för mätuppgifter inom emissions- och processmättekniken. Typiska användningsområden är emissions- och processmätningar i kraftverk, avfallsförbränningsanläggningar, cementfabriker och inom den kemiska industrin.

Visa alla Dölj alla

Array-sensorer

Array-sensorer arbetar enligt avkänningsprincipen. Den identifierar de allra minsta kanterna utifrån gråskaleskillnader i det synliga området. Positionering av t.ex. en pappersbana med hjälp av bankanten eller en kontrastlinje är bara en av många applikationer. Likaså kan bredd, diameter och mellanrum detekteras. I reflektordrift identifierar array-sensorerna även transparenta material.

Automationsljusridå

Tvådimensionell övervakning eller räkning är några av huvuduppgifterna inom automationsområdet. Automationsljusridåerna från SICK används i en mängd lösningar: Detektering av objekt, människor och fordon, närvaro- och överhängskontroll. Uppgifterna är av så många olika slag att ingen ljusridå är universiell för alla olika applikationer. Med automationsljusridåerna erbjuder SICK ett omfattande val av övervakningshöjder, husstorlekar, räckvidder och upplösningar och förenklar därigenom integrationen.

Avståndssensorer

En av de viktigaste uppgifterna inom den industriella tillverkningen är avståndsmätningen. Tillämpningarna här är dock så mångfaldiga att ingen sensor kan användas universellt för alla uppgifter. SICK har ett brett produktutbud för avståndsmätning för många olika mätuppgifter. Som funktionsprincip för avståndsmätning används optoelektronik och ultraljudssensorer.

Visa alla Dölj alla

Beröringsfria rörelsesensorer

Beröringsfria rörelsesensorer registrerar rörelser direkt från objektsytor. Inga mätelement eller skalor krävs för registreringen. Objektytorna blir rena och oskadda och objekten slits inte.

Rörelsen kan gå i vilken riktning som helst, linjärt eller roterande. Dessutom är registreringen oberoende av om det är objektet eller sensorn som rör sig.

Fiberoptiska förstärkare och ljusledare

När installationsutrymmet är begränsat eller om minimala objekt ska detekteras är fiberförstärkare den idealiska lösningen för detektering av objekt. Om det dessutom tillkommer ytterligare krav, t.ex. beträffande räckvidd, temperaturhärdighet, materialbeständighet eller ett flexibelt montage, en intelligent kombination av sensor och ljusledare kan då vara den perfekta lösningen. Ett stort urval ljusledare med applikationsspecifika optikhuvuden säkerställer att alla behov kan uppfyllas.

Visa alla Dölj alla

Flödesmätteknik

Flödesmätteknik används i nästan alla branscher. SICK antar de många utmaningarna och erbjuder en omfattande produktportfölj med innovativa sensorer. Oavsett om det gäller mätare för debiteringsändamål eller mätenheter för övervakning och styrning: flödesmätteknik från SICK baseras på den modernaste tekniken och arbetar alltid tillförlitligt och säkert − även under tuffa process- och omgivningsvillkor.

Fotoceller och ljusbommar

Sensor Intelligence – med användning av senaste SIRIC®- och LED-tekniker ger dessa sensorer högsta funktionssäkerhet oavsett eventuell störningspåverkan. Kompletterande sensorinformation kan användas för att förenkla moderna produktionsprocesser.

Det omfångsrika optiska sensorprogrammet löser effektivt och rationellt många applikationer inom automatiseringsområdet runt om i världen.

Visa alla Dölj alla

Färggivare

Färggivare detekterar en ytas kulör. Sensorerna emitterar ljus (rött, grönt, blått) på den yta som ska testas, och beräknar färgvärdesandelar utgående från den reflekterade strålen, och jämför dessa med tidigare sparade referensfärgvärden. Om färgvärdena ligger inom den inställda toleransbandet aktiveras en kopplingsutgång.

Visa alla Dölj alla

Gaffelgivare

Gaffelgivare från SICK förenar sändare och mottagare i ett hus och kan därför snabbt justeras. Tack vare den exakt fokuserade ljusstrålen och den höga detekteringsnoggrannheten identifieras sensorerna även mycket små ljusdämpningsskillnader. Många olika gaffelstorlekar, enkel montering och mycket hög okänslighet mot störande omgivningsljus är några av de många fördelarna hos gaffelgivarna.

Visa alla Dölj alla

Glans-sensor

Glansmätaren Glare detekterar och urskiljer glansnivåer på plana ytor. Den åstadkommer en maximal balans mellan tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Glans på objektsytor har hittills betraktats som en störfaktor och har varit en svårt att lösa för teknikerna. Numera är glansegenskaper ett åtskillnadskriterium för processstyrning – oavsett färg, transparens eller mönster. Inga fler rynkade pannor över olösliga tekniska problem. Utrustad med intelligent Delta-S-Teknologi är Glare ytterligare en milstolpe inom den kundorienterade utvecklingen av sensorer. Återigen har SICK bekräftat sin ledande ställning inom området optoelektroniska sensorer för detektering av ett brett spektrum av objekt.

Identifieringslösningar

En tillförlitlig automatisk identifiering är grundläggande för en god spårbarhet på produkter för att skydda mot piratkopierimg SICK har industriella läsare för de tre vanligaste identifieringsteknikerna: laserscannrar för 1D-koder, kamerabaserada kodläsare för 1D- och 2D-koder och RFID-läsare. Inbyggda gränssnitt möjliggör integrering till alla vanliga, industriella nätverk. Smarta hjälpfunktioner underlättar både idrifttagning och användning.

Induktiva givare

Miljontals induktiva givare används inom så gott som alla branscher. De detekterar beröringsfritt metallföremål och utmärker sig av en lång livslängd och extrem robusthet. Sensorerna från SICK är utrustade med senaste ASIC-teknik och erbjuder högsta precision och tillförlitlighet. Vare sig det är fråga om cylinder- eller kvadratiska standardsensorer med enkel, dubbel eller tredubbel räckvidd,eller speciella sensorer för explosiva områden eller tuffa miljöer – SICK har alltid en lösning som motsvarar dina krav. Våra sensorer är intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Visa alla Dölj alla

Integreringsprodukter

Integreringsprodukter från SICK ger enkel anslutning och nätverk (via kabel eller optik) med olika sensorer på fältnivå och överföring av sensordata till molnet. Data är direkt tillgänglig enligt Industri 4.0 eller redan förbearbetade för att kunna hantera överordnade processer som t.ex. förebyggande underhåll, track and trace eller kvalitetskontroll.

Visa alla Dölj alla

Kapacitiva och magnetiska givare

Induktiva givare detekterar beröringsfritt objekt och medier av de mest skilda slag. Sensorerna från SICK är perfekt avpassade för industriella applikationer och dess krav. Detta yttrar sig genom en hög livslängd, utomordentlig robusthet, högsta precision och tillförlitlighet. I fråga om tekniker finns kapacitiva och magnetiska givare tillgängliga i programmet. SICK har intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Visa alla Dölj alla

Kontrastgivare

Kontrastgivare används huvudsakligen inom förpacknings-/tryckmaskiner för detektering av tryckmärken av olika slag. Kontrastgivarna KT frän SICK registrerar mycket svaga kontraster i mycket höga hastigheter, t.ex. tryckmärken på folier eller förpackningar. Kontrastgivarna KT detekterar mindre skillnader i gråskalan mellan markeringar och bakgrund på matta, blanka eller transparenta ytor, även vid mycket höga hastigheter. SICK har ett stort urval av modeller med olika metoder för kontrastupplösning, och även olika typer av teach-in-förfaranden.

Visa alla Dölj alla

Luminiscensgivare

Luminiscensgivare detekterar synliga och osynliga markeringar, som illumineras i UV-ljus. Fluorescerande material och markeringar detekteras tillförlitligt oberoende av mönster, färger eller ytbeskaffenhet på alla tänkbara material . Luminiscensgivare sänder ut UV-ljus med en våglängd på ca 375 nm. Fluorescerande ämnen omvandlar UV-ljus till långvågigt synligt ljus. Det tillbakastrålade ljuset tas emot och analyseras av luminiscensgivaren.

Magnetcylindergivare

Innovativa cylindersensorer från SICK. Egenskaper som enkel hantering, möjlighet till en analog utgång, optimala kopplingsegenskaper, lämplighet till användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, stöd för senaste IO-Link-teknik och universella monteringsmöjligheter, tillsammans med vårt omfattande utbud av adaptrar, talar sitt tydliga språk: magnetcylindergivare från SICK är utrustade för alla slags användningsställen och användningsförhållanden.

Visa alla Dölj alla

Motor-feedback-system

Tidigare behövdes tre sensorer för kommutering samt positions- och varvtalsmätning, idag tillhandahåller SICK motor-feedback-system allt i en och samma enhet. Ett enhetligt mekaniskt gränssnitt möjliggör hög flexibilitet. Det sätter också standarden för elektriska gränssnitt som HIPERFACE® och HIPERFACE DSL® och uppfyller viktiga krav på t.ex. temperaturtålighet, hög upplösning och multiturn-utförande. Motor-feedback-system som certifierats enligt SIL2 tillåter implementering av maskindirektivet enligt EN ISO 13849.

Visa alla Dölj alla

Mät- och detekteringslösningar

Lasermättekniken LiDAR (Light Detection and Ranging) erbjuder lösningar för ett stort spektrum av tillämpningar. De registrerade två- eller flerdimensionella konturdatauppgifterna kan både bearbetas externt och internt. Tekniken är mycket lämplig för användning inomhus och utomhus, t.ex. för kollisionsskydd i hamnar, för klassificering i trafiken, för detektion inom byggnadsautomation eller vid positionsbestämning inom navigationen.

Visa alla Dölj alla

Optoelektriska sensorer

Denna sensor är en avkännande optoelektronisk sensor. Markanta mallar av en bild används som referens för en exakt detektering och positionering av objekt. En stabil signal genereras med en intelligent algoritm och hög hastighet, oberoende av referensmärken. Typiska applikationer finns inom förpackningsindustrin.

Visa alla Dölj alla

Optoelektroniska skyddsanordningar

Optoelektroniska skyddsanordningar är förstahandsvalet för en maximal maskin- och systemproduktivitet. Till skillnad från stängsel och dörrar begränsar de inte hantering eller materialtransport och ger en bättre insyn i maskinutrymmet. SICK:s omfattande portfölj är idealisk för avspärrning när det gäller av riskställen, riskområden och obehörig åtkomst. Det går att skapa kompletta system som är avstämda mot varandra med SICK-specifika gränssnitt.

Visa alla Dölj alla

Pulsgivare

Avstånd, läge, vinkel – när det är fråga om exakt positionsbestämning vid industriautomation är den lämpliga lösningen en pulsgivare. Detta gäller också för mätning av rotationer och varvtal, hastighet och acceleration. Högupplösande optiska och mycket robusta pulsgivare kompletterar varandra perfekt och tillåter exakta mätningar i varje tänkbar applikation. Roterande pulsgivare finns som inkrementella pulsgivare och absolutgivare. Dragvajergivare och linjära absolutgivare finns tillgängliga inom den linjära mättekniken.

Visa alla Dölj alla

sens:Control – säkra styrningslösningar

Intelligent maskindesign ställer ökad produktivitet i fokus och erbjuder bästa kvalitet och säkerhet. sens:Control – säkra styrningslösningar från SICK uppfyller dessa krav. Produktsortimentet omfattar seriekoppling, säkerhetsstyrningar och säkerhetsreläer. Produkterna övertygar med enkel idrifttagning, moduläritet och alternativ integrering i automatiseringsprocesser – för ett optimal interagerande mellan maskin och människa.

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace erbjuder frihet och flexibilitet och omsätter kundspecifika krav med skräddarsydda appar. Detta ger helt nya och anpassade lösningar inom industriautomationen. Programmeringsbara enheter bildar maskinvaran. Programmeringsverktygen SICK AppStudio och SICK AppManager används för utveckling och administration av sensorappar. SICK AppSpace Developers Club erbjuder support och underlättar nätverken mellan utvecklarna.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® är varumärket för Digital Solutions från SICK och tillhandahåller både Digital Services (SaaS) och programvara. Med er affärskompetens och vårt industriella och digitala kunnande. Tillsammans ökar vi er effektivitet.

Kombinera de modulärt uppbyggda produkterna till er egen skräddarsydda helhetslösning (Digital Solution).

Stoftmätare

SICK sätter nya standarder inom stoftmättekniken: robusta och nästan underhållsfria mätare för registrering och övervakning av dammkoncentrationen. Alla stoftmätare kan lätt integreras i befintliga applikationer – med enkel installation och idrifttagning samt komfortabel hantering.

Visa alla Dölj alla

Systemlösningar

För att förverkliga våra systemlösningar för tillverknings-, logistik- och processautomation använder vi tekniskt avancerade komponenter. Vårt utbud av tjänster omfattar allt från idé och rådgivning till implementering och kundservice på site.

Den höga kvaliteten på våra komponenter och engagemang och kompetens hos våra medarbetare validerar det centrala begreppet bakom SICK: Enastående lösningar för krävande arbetsuppgifter.

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare är ett måste där säkerhet för människa och maskin krävs. De används för att säkra öppningsbara skydd, positionsregistrering av farliga rörelser och säker stoppfunktion. Portföljen delas upp i elektromekaniska och beröringslösa säkerhetsbrytare, säkra låsfunktioner samt säkerhetskommandoinstrument.

SICK erbjuder idealiska komplettlösningar i kombination med säkra styrningslösningar.

Visa alla Dölj alla

Säkerhetssystem och -lösningar

SICK erbjuder även lösningsorienterade tjänster, förutom tillförlitliga säkerhetskomponenter, för att säkra maskinerna och anläggningarna. När projekten kommer igång kan de driftansvariga lita på erfarna säkerhetsexperter från SICK och får ekonomiska säkerhetslösningar i full utsträckning från samma ställe.

Visa alla Dölj alla

Tillbehör

Det spelar ingen roll om det gäller elektrisk anslutningsteknik, reflektorer eller mekaniska fästen: SICK har ett brett tillbehörssortiment för att säkerställa tillgången på applikationslösningar. Det är perfekt anpassat till sensorerna och möjliggör att de kan integreras i anläggningarna på ett prisvärt och snabbt sätt. SICK tillhandahåller även kundspecifika lösningar och anpassningar.

Trafiksensorer

Mer säkerhet – mindre köbildning: det är trafiksamordnarnas centrala krav. Intelligenta trafiksensorer är då förutsättningen för ett modernt trafikstyrningssystem. Med högutvecklade mätare för sikt, siktvärde, vindhastighet och överhöjd har SICK lösningen för dessa uppgifter.

Tröghetsgivare

Platsinformation av objekt är oumbärligt för processautomatisering, framför allt inom krävande och mobila applikationer. SICK har ett stort utbud av tröghetsgivare just för detta ändamål, och givarna lämpar sig både för enkla, statiska applikationer och högdynamiska applikationer.

Vision

Vision-lösningar är perfekta för automatiska kontroll- och mätuppgifter. 2D- och 3D-vision-kamerorna från SICK är lämpliga för många olika applikationer, där mätning, lokalisering, kontroll och identifiering genomförs. Våra vision-produkter är dimensionerade för industrimiljöer och har utvecklats med mer än 60 års erfarenhet av industrisensorer.