Kontakt
Feedback

Produktportfölj

Visa alla Dölj alla

Analysatorlösningar

Analyslösningarna från SICK har framtidsorienterade koncept för mätuppgifter inom emissions- och processmättekniken. Typiska användningsområden är emissions- och processmätningar i kraftverk, avfallsförbränningsanläggningar, cementfabriker och inom den kemiska industrin.

Automationsljusridå

Tvådimensionell övervakning eller räkning är några av huvuduppgifterna inom automationsområdet. Automationsljusridåerna från SICK används i en mängd lösningar: Detektering av objekt, människor och fordon, närvaro- och överhängskontroll. Uppgifterna är av så många olika slag att ingen ljusridå är universiell för alla olika applikationer. Med automationsljusridåerna erbjuder SICK ett omfattande val av övervakningshöjder, husstorlekar, räckvidder och upplösningar och förenklar därigenom integrationen.

Visa alla Dölj alla

Avståndssensorer

En av de viktigaste uppgifterna inom den industriella tillverkningen är avståndsmätningen. Tillämpningarna här är dock så mångfaldiga att ingen sensor kan användas universellt för alla uppgifter. SICK har ett brett produktutbud för avståndsmätning för många olika mätuppgifter. Som funktionsprincip för avståndsmätning används optoelektronik och ultraljudssensorer.

Fiberoptiska förstärkare och ljusledare

När installationsutrymmet är begränsat eller om minimala objekt ska detekteras är fiberförstärkare den idealiska lösningen för detektering av objekt. Om det dessutom tillkommer ytterligare krav, t.ex. beträffande räckvidd, temperaturhärdighet, materialbeständighet eller ett flexibelt montage, en intelligent kombination av sensor och ljusledare kan då vara den perfekta lösningen. Ett stort urval ljusledare med applikationsspecifika optikhuvuden säkerställer att alla behov kan uppfyllas.

Visa alla Dölj alla

Flödesmätteknik

Flödesmätteknik används i nästan alla branscher. SICK antar de många utmaningarna och erbjuder en omfattande produktportfölj med innovativa sensorer. Oavsett om det gäller mätare för debiteringsändamål eller mätenheter för övervakning och styrning: flödesmätteknik från SICK baseras på den modernaste tekniken och arbetar alltid tillförlitligt och säkert − även under tuffa process- och omgivningsvillkor.

Fotoceller och ljusbommar

Sensor Intelligence – med användning av senaste SIRIC®- och LED-tekniker ger dessa sensorer högsta funktionssäkerhet oavsett eventuell störningspåverkan. Kompletterande sensorinformation kan användas för att förenkla moderna produktionsprocesser.

Det omfångsrika optiska sensorprogrammet löser effektivt och rationellt många applikationer inom automatiseringsområdet runt om i världen.

Identifieringslösningar

En tillförlitlig automatisk identifiering är grundläggande för en god spårbarhet på produkter för att skydda mot piratkopierimg SICK har industriella läsare för de tre vanligaste identifieringsteknikerna: laserscannrar för 1D-koder, kamerabaserada kodläsare för 1D- och 2D-koder och RFID-läsare. Inbyggda gränssnitt möjliggör integrering till alla vanliga, industriella nätverk. Smarta hjälpfunktioner underlättar både idrifttagning och användning.

Induktiva givare

Miljontals induktiva givare används inom så gott som alla branscher. De detekterar beröringsfritt metallföremål och utmärker sig av en lång livslängd och extrem robusthet. Sensorerna från SICK är utrustade med senaste ASIC-teknik och erbjuder högsta precision och tillförlitlighet. Vare sig det är fråga om cylinder- eller kvadratiska standardsensorer med enkel, dubbel eller tredubbel räckvidd,eller speciella sensorer för explosiva områden eller tuffa miljöer – SICK har alltid en lösning som motsvarar dina krav. Våra sensorer är intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Visa alla Dölj alla

Integreringsprodukter

Integreringsprodukter från SICK ger enkel anslutning och nätverk (via kabel eller optik) med olika sensorer på fältnivå och överföring av sensordata till molnet. Data är direkt tillgänglig enligt Industri 4.0 eller redan förbearbetade för att kunna hantera överordnade processer som t.ex. förebyggande underhåll, track and trace eller kvalitetskontroll.

Visa alla Dölj alla

Kapacitiva och magnetiska givare

Induktiva givare detekterar beröringsfritt objekt och medier av de mest skilda slag. Sensorerna från SICK är perfekt avpassade för industriella applikationer och dess krav. Detta yttrar sig genom en hög livslängd, utomordentlig robusthet, högsta precision och tillförlitlighet. I fråga om tekniker finns kapacitiva och magnetiska givare tillgängliga i programmet. SICK har intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Magnetcylindergivare

Innovativa cylindersensorer från SICK. Egenskaper som enkel hantering, möjlighet till en analog utgång, optimala kopplingsegenskaper, lämplighet till användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, stöd för senaste IO-Link-teknik och universella monteringsmöjligheter, tillsammans med vårt omfattande utbud av adaptrar, talar sitt tydliga språk: magnetcylindergivare från SICK är utrustade för alla slags användningsställen och användningsförhållanden.

Visa alla Dölj alla

Motor-feedback-system

Tidigare behövdes tre sensorer för kommutering samt positions- och varvtalsmätning, idag tillhandahåller SICK motor-feedback-system allt i en och samma enhet. Ett enhetligt mekaniskt gränssnitt möjliggör hög flexibilitet. Det sätter också standarden för elektriska gränssnitt som HIPERFACE® och HIPERFACE DSL® och uppfyller viktiga krav på t.ex. temperaturtålighet, hög upplösning och multiturn-utförande. Motor-feedback-system som certifierats enligt SIL2 tillåter implementering av maskindirektivet enligt EN ISO 13849.

Visa alla Dölj alla

Mät- och detekteringslösningar

Lasermättekniken LiDAR (Light Detection and Ranging) erbjuder lösningar för ett stort spektrum av tillämpningar. De registrerade två- eller flerdimensionella konturdatauppgifterna kan både bearbetas externt och internt. Tekniken är mycket lämplig för användning inomhus och utomhus, t.ex. för kollisionsskydd i hamnar, för klassificering i trafiken, för detektion inom byggnadsautomation eller vid positionsbestämning inom navigationen.

Visa alla Dölj alla

Optoelektroniska skyddsanordningar

Optoelektroniska skyddsanordningar är förstahandsvalet för en maximal maskin- och systemproduktivitet. Till skillnad från stängsel och dörrar begränsar de inte hantering eller materialtransport och ger en bättre insyn i maskinutrymmet. SICK:s omfattande portfölj är idealisk för avspärrning när det gäller av riskställen, riskområden och obehörig åtkomst. Det går att skapa kompletta system som är avstämda mot varandra med SICK-specifika gränssnitt.

Visa alla Dölj alla

Pulsgivare

Avstånd, läge, vinkel – när det är fråga om exakt positionsbestämning vid industriautomation är den lämpliga lösningen en pulsgivare. Detta gäller också för mätning av rotationer och varvtal, hastighet och acceleration. Högupplösande optiska och mycket robusta pulsgivare kompletterar varandra perfekt och tillåter exakta mätningar i varje tänkbar applikation. Roterande pulsgivare finns som inkrementella pulsgivare och absolutgivare. Dragvajergivare och linjära absolutgivare finns tillgängliga inom den linjära mättekniken.

Visa alla Dölj alla

Registreringssensorer

De många olika arbetsuppgifter som utförs i automatiserade produktionsprocesser, t.ex. vid förpackningsmaskiner, ställer mycket höga krav på sensorsystemet. Typiska användningsområden är detektering av tryckmärken, detektering av etiketter, samt att skilja mellan färgade ytor vid mycket höga hastigheter. Dessutom utförs detektering av mycket små detaljer eller precist positionerade objekt. SICK har ett omfattande produktprogram, från kontrast, tryckmärkesoberoende sensorer, färgsensorer, luminiscensgivare, gaffel- och array-sensorer för att lösa detta breda spektrum av uppgifter.

Visa alla Dölj alla

sens:Control – säkra styrningslösningar

Intelligent maskindesign ställer ökad produktivitet i fokus och erbjuder bästa kvalitet och säkerhet. sens:Control – säkra styrningslösningar från SICK uppfyller dessa krav. Produktsortimentet omfattar seriekoppling, säkerhetsstyrningar och säkerhetsreläer. Produkterna övertygar med enkel idrifttagning, moduläritet och alternativ integrering i automatiseringsprocesser – för ett optimal interagerande mellan maskin och människa.

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace erbjuder frihet och flexibilitet och omsätter kundspecifika krav med skräddarsydda appar. Detta ger helt nya och anpassade lösningar inom industriautomationen. Programmeringsbara enheter bildar maskinvaran. Programmeringsverktygen SICK AppStudio och SICK AppManager används för utveckling och administration av sensorappar. SICK AppSpace Developers Club erbjuder support och underlättar nätverken mellan utvecklarna.

Smart Data Solutions

Från stordata till smartdata, SICK:s Smart Data Solutions är databaserade lösningar för morgondagens industri. Lösningarna inhämtar, visualiserar och övervakar data från sensorer, maskiner och anläggningar. Det går att noggrant förutsäga maskin- och anläggningshändelser mha. datan. Sortimentet med Smart Data Solutions omfattar mjukvara för registrering och visualisering av installerad bas samt Condition Monitoring och Predictive Services.

Visa alla Dölj alla

Systemlösningar

För att förverkliga våra systemlösningar för tillverknings-, logistik- och processautomation använder vi tekniskt avancerade komponenter. Vårt utbud av tjänster omfattar allt från idé och rådgivning till implementering och kundservice på site.

Den höga kvaliteten på våra komponenter och engagemang och kompetens hos våra medarbetare validerar det centrala begreppet bakom SICK: Enastående lösningar för krävande arbetsuppgifter.

Visa alla Dölj alla

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare är ett måste där säkerhet för människa och maskin krävs. De används för att säkra öppningsbara skydd, positionsregistrering av farliga rörelser och säker stoppfunktion. Portföljen delas upp i elektromekaniska och beröringslösa säkerhetsbrytare, säkra låsfunktioner samt säkerhetskommandoinstrument.

SICK erbjuder idealiska komplettlösningar i kombination med säkra styrningslösningar.

Visa alla Dölj alla

Säkerhetssystem och -lösningar

SICK erbjuder även lösningsorienterade tjänster, förutom tillförlitliga säkerhetskomponenter, för att säkra maskinerna och anläggningarna. När projekten kommer igång kan de driftansvariga lita på erfarna säkerhetsexperter från SICK och får ekonomiska säkerhetslösningar i full utsträckning från samma ställe.

Visa alla Dölj alla

Tillbehör

Det spelar ingen roll om det gäller elektrisk anslutningsteknik, reflektorer eller mekaniska fästen: SICK har ett brett tillbehörssortiment för att säkerställa tillgången på applikationslösningar. Det är perfekt anpassat till sensorerna och möjliggör att de kan integreras i anläggningarna på ett prisvärt och snabbt sätt. SICK tillhandahåller även kundspecifika lösningar och anpassningar.

Trafiksensorer

Mer säkerhet – mindre köbildning: det är trafiksamordnarnas centrala krav. Intelligenta trafiksensorer är då förutsättningen för ett modernt trafikstyrningssystem. Med högutvecklade mätare för sikt, siktvärde, vindhastighet och överhöjd har SICK lösningen för dessa uppgifter.

Visa alla Dölj alla

Tröghetssensorik

Vid automatisering av förlopp i framför allt mobila applikationer är vetskapen om objektens läge oumbärlig. SICK erbjuder ett brett sortiment av tröghetssensorer för detta ändamål. Produktportföljen sträcker sig från vanliga statiska till dynamiska lutningssensorer som levererar noggrann lägesinformation även i accelererade applikationer.

Vision

Vision-lösningar är perfekta för automatiska kontroll- och mätuppgifter. 2D- och 3D-vision-kamerorna från SICK är lämpliga för många olika applikationer, där mätning, lokalisering, kontroll och identifiering genomförs. Våra vision-produkter är dimensionerade för industrimiljöer och har utvecklats med mer än 60 års erfarenhet av industrisensorer.

Upp