Avstånds- och LiDAR-sensorer

From micron to mile. In all dimensions.

  

Mobilitet, infrastruktur, logistik eller produktion. Automatiseringen går framåt inom alla områden. I framkant: avståndssensorer samt mät- och detekteringslösningar från SICK. De ger precisionsinformation för i stort sett alla användningsområden som smarta datakällor. Oavsett avstånd i alla miljöer. Rustade med välutvecklad teknik och mängder med gränssnitt. Upptäck ett unikt, globalt tjänsteutbud som kombinerar branschöverskridande kompetens och suverän innovationskraft i alla dimensioner. Riktad kapacitet och gränslös flexibilitet – allt för att göra dig framgångsrik.

Räckvidd i alla dimensioner, precisionsresultat i alla miljöer

Rätt lösning för ditt användningsområde

SICK har applikationer med olika mätintervall inom- och utomhus för individuella lösningar med olika räckvidder baserade på utraljud, ljus eller radar. Integrationstekniken är dessutom flexibel: kundönskemål och omgivningsvillkor avgör om den ska vara analog eller seriell, gå via fältbuss, I/O-länk eller Ethernet

Upptäck vår applikationskompetens

Innovationer från SICK – vinnande koncept oavsett avstånd och dimension

3D-LiDAR-sensorer med hög punkttäthet, individuella sensorlösningar med SICK AppSpace eller vår egenutvecklade avståndsmätmetod HDDM+ – vi förnyar oss dagligen.

Upptäck våra innovationer

Användbar räckvidd – utvalda artiklar

Hochmosel-bron – spektakulär användning av avståndsmätare för långa avstånd

Ett team från högskolan i Trier kontrollerar deformeringar i de upp till 150 meter högra stålbetongpelarna med avståndssensorerna för långa avstånd DML40 och DL1000 när brobygget fortskrider, vid ett av Europas största brobyggen, Hochmosel-bron.

Mer i SICK-bloggen

Fler lägen ger fler perspektiv

Förarassistanssystem baserade på 3D-LiDAR-sensorer eller 3D-Vision-sensorer från SICK detekterar tillförlitligt blindzonerna runt arbetsfordonen och varnar förarna i tid för källor till faror och olyckor.

Mer i SICK-bloggen

Undvika olyckor och krockar med förarassistanssystem

Lufthansa LEOS GmbH satsar på SICK:s erfarenhet inom laserscanning vid push-back av flygplan och provar förarassistanssystemet APS i sin flotta med push-backtruckar.

Mer i SICK-bloggen

LD-MRS UAV detekterar pingvinen trots att den har svart frack

Detektering av pingviner i Antarktis med drönare och integrerade 3D-LiDAR-sensorer LD-MRS.

Mer i SICK-bloggen

Tallinns hamn – automatisk trafikstyrning i hamnen

Hamnoperatören Tallinns hamn har tagit fram ett automatiskt trafikstyrningssystem för att kontrollera den stadigt ökande trafiken i gamla stadshamnen i Tallinn och underlätta för resenärerna.

Mer i SICK-bloggen

Brett sensorsortiment från marknads- och teknikledaren – och alltid bästa lösningen

Våra avståndssensorer

Våra mät- och detekteringslösningar