Dataskyddspolicy användning av E-learningstjänster

SICK glädjer sig över ditt besök på våra webbsidor och ditt intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att skydda din privata sfär och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser. Av den anledningen förklarar vi vilken information vi hanterar vid ditt besök på våra webbsidor.

Användning av E-learningstjänster

Ansvarig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Tyskland
Syftet med hanteringen Användning av fort- och vidareutbildningserbjudandet)
Datakategorier
 • Utbildningsframsteg
 • Personalstamdata
 • Utbildningstidpunkt
Juridiska underlag Art. 6 (1) b) i GDPR – avtalsförhållande
Företagsintresse -
Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållandet av personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt lag. Vid uteblivet tillhandahållande är användning av Learning Management System inte möjlig.
Lagringstid
 • Kursrelaterade data tas bort efter fyra veckor eller senast vid utträdet eller uppsägandet av avtalet
 • Produktgarantirelaterade certifieringar tas bort efter trettio år
Dataursprung Vi behandlar endast data som du tillhandahåller oss direkt.
Mottagare av data
 • Externa utbildningsanordnare
 • Interna kursledare och kursansvariga för fackområdena inom SICK AG:s dotterbolag
 • Om du eller din arbetsgivare är skrivna i ett tredje land kommer personrelaterade data förmedlas till detta tredje land för faktureringsändamål.
Förmedling till tredje länder Om ditt företag är i ett tredje land kan förmedling av personrelaterade data ske till detta tredje land för faktureringsändamål.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 

Cookies för användning av E-learningstjänsterna

När du besöker våra webbsidor lämnar vi information på din dator i form av en ”Cookie”. Cookies gör det möjligt för oss att t.ex. anpassa en webbplats efter dina intressen, eller att spara din varukorg så att du kan fortsätta använda den vid nästa besök. Om du inte vill att vi känner igen din dator, ställer du in din webbläsare så att den tar bort cookies från din hårddisk, blockerar alla cookies eller varnar för att en cookie sparas. Hur det fungerar i detalj hittar du i informationen från tillverkaren av webbläsaren. Om du ändrar dessa inställningar kan det leda till begränsade funktioner när du använder våra webbsidor. Här nedan är en lista på cookies som vi använder:

 

2.1 Allmänt nödvändiga cookies

Namn

Syfte

mer information

ASP.NET_SessionId

 

SuiSessionId

 

SuiAuthentication

Dessa cookies är nödvändiga för att våra webbsidor ska kunna fungera korrekt och för att du ska kunna använda de viktigaste funktionerna. Därutöver kan vi fastställa om du har loggat in och säkerställa att du kan upprätta en förbindelse till säkrade områden på webbsidan.

Här handlar det om sessioncookies som tas bort så fort du stänger webbläsaren.

 

 

2.2 Bekvämlighetscookies

Namn

Syfte

mer information

SuiLanguage

Denna cookie används för komma ihåg vilket språk du har valt. På så sätt kommer språket du valde att användas automatisk vid nästa besök.

Här handlar det om permanenta cookies som stannar kvar i din dator efter att webbläsaren stängts av. Dessa cookies upphör efter 90 dagar.

SuiLoginDomain

Denna cookie används för att komma ihåg domänen varifrån du besöker oss. På så sätt används denna domän automatiskt vid nästa besök.

Här handlar det om permanenta cookies som stannar kvar i din dator efter att webbläsaren stängts av. Dessa cookies upphör efter 90 dagar.

SuiLoginUsername

Denna cookie används för att komma ihåg det användarnamn som du senaste använde. På så sätt loggas du in automatiskt vid nästa besök.

Här handlar det om permanenta cookies som stannar kvar i din dator efter att webbläsaren stängts av. Dessa cookies upphör efter 90 dagar.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt

 • till information om dina personuppgifter;
 • till rättning av dina personuppgifter;
 • till borttagning och spärrning av dina personuppgifter;
 • att neka samtycke till hantering av dina personuppgifter;
 • till överförbarhet av dina personuppgifter;
 • att ångra ditt samtycke med verkan i framtiden, om hanteringen av personuppgifter baseras på ditt samtycke; samt
 • till klagomål inför en dataskyddsmyndighet om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftning.

Kontakta dataskyddsansvarig. Vi behandlar alla förfrågningar på ett lämpligt sätt.

SICK AG
Dataskyddsansvarig
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

datenschutz@sick.de

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa integritetspolicyn till gällande krav. Aktuell integritetspolicy finns alltid på våra webbsajter.