Dataskyddspolicy SICK Monitoring Box

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (nedan kallad ”SICK”) är glada över ditt intresse för vår Monitoring Box Webservice. Att skydda din privata sfär är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbtjänst. Därför upplyser vi här om vilken information som behandlas när du använder vår webbtjänst.

Åtkomst via SICK-ID

SICK förutsätter att användaren av Monitoring Box loggar in med sitt personliga SICK-ID-konto. Dessutom utgår vi från att varje inloggad användare av Monitoring Box har godkänt Användarvillkor för SICK-ID.

Ansvarig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Tyskland
Syftet med hanteringen Åtkomstadministration
Datakategorier
 • SICK-ID
 • Tilldelning för företag
Juridiska underlag DS-GVO Art. 6 (1) b) – avtalsförhållande
Företagsintresse

-

Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållandet av personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt lag. Vid uteblivet tillhandahållande kan du inte använda tjänsterna.
Lagringstid Mottagna data sparas i upp till 180 dagar.
Dataursprung Vi behandlar endast data som du tillhandahåller oss direkt.
Mottagare av data Webbvärd:
 • Continum AG, Freiburg
Förmedling till tredje länder Vi förmedlar inte personuppgifter till tredje länder.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 

 

Ansvarig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Tyskland
Syftet med hanteringen Administration
Datakategorier
 • Loggfiler
Juridiska underlag DS-GVO Art. 6 (1) f) – Företagsintresse
Företagsintresse

SICK har följande berättigade intressen:

 • Spårbarhet av varje handling, särskilt vid manipulering eller konflikt

Dina intressen skyddas genom följande åtgärder:

 • Dina personrelaterade data pseudonymiseras innan de sparas och är endast synliga för administratörer.
Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt avtal eller lagstiftning. Vid uteblivet tillhandahållande kan du inte använda tjänsterna.
Lagringstid Mottagna data sparas i upp till 180 dagar.
Dataursprung Vi behandlar endast data som du tillhandahåller oss direkt.
Mottagare av data Webbvärd:
 • Continum AG, Freiburg
Förmedling till tredje länder Vi förmedlar inte personuppgifter till tredje länder.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 

Dina rättigheter

Du har rätt

 • till information om dina personuppgifter;
 • till rättning av dina personuppgifter;
 • till borttagning eller spärrning av dina personuppgifter;
 • att neka samtycke till hantering av dina personuppgifter;
 • att få ta del av dina personuppgifter;
 • att återkalla ditt samtycke med verkan i framtiden, om hanteringen av personuppgifter baseras på ditt samtycke; samt
 • att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftning.

Kontakta dataskyddsansvarig. Vi behandlar alla förfrågningar på ett lämpligt sätt.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa integritetspolicyn till gällande krav. Aktuell integritetspolicy finns alltid på våra webbsajter.