Dataskyddspolicy Undersökning

SICK glädjer sig över ditt besök på våra webbsidor och ditt intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att skydda din privata sfär och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser. Av den anledningen förklarar vi vilken information vi hanterar vid ditt besök på våra webbsidor.

Enkäter

Ansvarig

Vid anonyma enkäter:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

 

Vid kundnöjdhetsenkäter:

Resp. Sales and Service Unit

Syftet med hanteringen Vi som företag strävar hela tiden efter att anpassa våra produkter, verktyg samt processer och tjänster så gott det går till dina önskemål och krav. Det är därför vi regelbundet gör enkäter om olika ämnen. Kundnöjdhetsenkäterna innehåller personuppgifter. Dina personuppgifter används för att göra dig nöjdare.
Datakategorier
 • Svar
 • Kontaktuppgifter, tjänster
Juridiska underlag GDPR Art. 6 (1) f) – Intresseavvägning
Företagsintresse

Vi hanterar din återkoppling för att ständigt förbättra våra produkter, verktyg samt processer och tjänster.
Vid anonyma enkäter samlar vi inte in några personuppgifter. De kan alltså inte inkräkta på din privata sfär. Enkäter som inte är anonyma är explicit markerade som sådana. Uppgifterna blir bara inhämtade och hanterade för angivet syfte. Det är frivilligt att delta i enkäterna, så du kan neka till inhämtningen av personuppgifter genom att inte delta.

Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av dina personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag eller avtal. Vid uteblivet tillhandahållande kan du inte deltaga i enkäten.
Lagringstid

Anonyma enkäter:
resultaten från enkäten anonymiseras innan de sparas och utvärderas. Personuppgifterna sparas inte.

 

Kundnöjdhetsenkäter:
resultaten från enkäten sparas och utvärderas med dina personuppgifter. Svaren från kundnöjdhetsenkäter går alltså att spåra tillbaka till dig personligen. Vid kundnöjdhetsenkäter blir dina personuppgifter raderade när vi kontaktat dig rett ut ditt ärende. Vill du inte ha kontakt, så raderas personuppgifterna igen direkt när uppgiftsinhämtningen är avslutad.

Dataursprung Samtycker du till reklam från oss, så använder vi dina kontaktuppgifter i vår kunddatabas för att be dig vara med i enkäter. Alla övriga uppgifter blir inhämtade direkt vid enkäten.
Mottagare av uppgifterna

Drift av enkätplattformen
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Förmedling till tredje partsländer Vid kundnöjdhetsenkäter sker en dataöverföring från resp. dotterbolag som gjort undersökningen till SICK AG. Vid anonyma enkäter sker ingen dataöverföring till tredje part.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 

 

Besök på våra webbsidor

Cookies

Cookie Syfte Mer information

Qualtrics:
generellt nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår enkätmjukvara ska fungera korrekt och för att du ska kunna använda de viktigaste funktionerna. Dessutom används sådana cookies för att förhindra förfalskade enkätresultat

Här handlar det om sessioncookies som tas bort så fort du stänger webbläsaren. Mer information hittar du på: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Enkäter

Ansvarig

Vid anonyma enkäter:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

 

Vid kundnöjdhetsenkäter:

Resp. Sales and Service Unit

Syftet med hanteringen Vi som företag strävar hela tiden efter att anpassa våra produkter, verktyg samt processer och tjänster så gott det går till dina önskemål och krav. Det är därför vi regelbundet gör enkäter om olika ämnen. Kundnöjdhetsenkäterna innehåller personuppgifter. Dina personuppgifter används för att göra dig nöjdare.
Datakategorier
 • Svar
 • Kontaktuppgifter, tjänster
Juridiska underlag GDPR Art. 6 (1) f) – Intresseavvägning
Företagsintresse

Vi hanterar din återkoppling för att ständigt förbättra våra produkter, verktyg samt processer och tjänster.
Vid anonyma enkäter samlar vi inte in några personuppgifter. De kan alltså inte inkräkta på din privata sfär. Enkäter som inte är anonyma är explicit markerade som sådana. Uppgifterna blir bara inhämtade och hanterade för angivet syfte. Det är frivilligt att delta i enkäterna, så du kan neka till inhämtningen av personuppgifter genom att inte delta.

Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av dina personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag eller avtal. Vid uteblivet tillhandahållande kan du inte deltaga i enkäten.
Lagringstid

Anonyma enkäter:
resultaten från enkäten anonymiseras innan de sparas och utvärderas. Personuppgifterna sparas inte.

 

Kundnöjdhetsenkäter:
resultaten från enkäten sparas och utvärderas med dina personuppgifter. Svaren från kundnöjdhetsenkäter går alltså att spåra tillbaka till dig personligen. Vid kundnöjdhetsenkäter blir dina personuppgifter raderade när vi kontaktat dig rett ut ditt ärende. Vill du inte ha kontakt, så raderas personuppgifterna igen direkt när uppgiftsinhämtningen är avslutad.

Dataursprung Samtycker du till reklam från oss, så använder vi dina kontaktuppgifter i vår kunddatabas för att be dig vara med i enkäter. Alla övriga uppgifter blir inhämtade direkt vid enkäten.
Mottagare av uppgifterna

Drift av enkätplattformen
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Förmedling till tredje partsländer Vid kundnöjdhetsenkäter sker en dataöverföring från resp. dotterbolag som gjort undersökningen till SICK AG. Vid anonyma enkäter sker ingen dataöverföring till tredje part.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 

 

Besök på våra webbsidor

Cookies

Cookie Syfte Mer information

Qualtrics:
generellt nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår enkätmjukvara ska fungera korrekt och för att du ska kunna använda de viktigaste funktionerna. Dessutom används sådana cookies för att förhindra förfalskade enkätresultat

Här handlar det om sessioncookies som tas bort så fort du stänger webbläsaren. Mer information hittar du på: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Enkäter

Ansvarig

Vid anonyma enkäter:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

 

Vid kundnöjdhetsenkäter:

SICK AB
Storsätragränd 5B
12739 Skärholmen
Sweden

Syftet med hanteringen Vi som företag strävar hela tiden efter att anpassa våra produkter, verktyg samt processer och tjänster så gott det går till dina önskemål och krav. Det är därför vi regelbundet gör enkäter om olika ämnen. Kundnöjdhetsenkäterna innehåller personuppgifter. Dina personuppgifter används för att göra dig nöjdare.
Datakategorier
 • Svar
 • Kontaktuppgifter, tjänster
Juridiska underlag GDPR Art. 6 (1) f) – Intresseavvägning
Företagsintresse

Vi hanterar din återkoppling för att ständigt förbättra våra produkter, verktyg samt processer och tjänster.
Vid anonyma enkäter samlar vi inte in några personuppgifter. De kan alltså inte inkräkta på din privata sfär. Enkäter som inte är anonyma är explicit markerade som sådana. Uppgifterna blir bara inhämtade och hanterade för angivet syfte. Det är frivilligt att delta i enkäterna, så du kan neka till inhämtningen av personuppgifter genom att inte delta.

Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av dina personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag eller avtal. Vid uteblivet tillhandahållande kan du inte deltaga i enkäten.
Lagringstid

Anonyma enkäter:
resultaten från enkäten anonymiseras innan de sparas och utvärderas. Personuppgifterna sparas inte.

 

Kundnöjdhetsenkäter:
resultaten från enkäten sparas och utvärderas med dina personuppgifter. Svaren från kundnöjdhetsenkäter går alltså att spåra tillbaka till dig personligen. Vid kundnöjdhetsenkäter blir dina personuppgifter raderade när vi kontaktat dig rett ut ditt ärende. Vill du inte ha kontakt, så raderas personuppgifterna igen direkt när uppgiftsinhämtningen är avslutad.

Dataursprung Samtycker du till reklam från oss, så använder vi dina kontaktuppgifter i vår kunddatabas för att be dig vara med i enkäter. Alla övriga uppgifter blir inhämtade direkt vid enkäten.
Mottagare av uppgifterna

Drift av enkätplattformen
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Förmedling till tredje partsländer Vid kundnöjdhetsenkäter sker en dataöverföring från resp. dotterbolag som gjort undersökningen till SICK AG. Vid anonyma enkäter sker ingen dataöverföring till tredje part.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 

 

Besök på våra webbsidor

Cookies

Cookie Syfte Mer information

Qualtrics:
generellt nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår enkätmjukvara ska fungera korrekt och för att du ska kunna använda de viktigaste funktionerna. Dessutom används sådana cookies för att förhindra förfalskade enkätresultat

Här handlar det om sessioncookies som tas bort så fort du stänger webbläsaren. Mer information hittar du på: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt

 • till information om dina personuppgifter;
 • till rättning av dina personuppgifter;
 • till borttagning eller spärrning av dina personuppgifter;
 • att neka samtycke till hantering av dina personuppgifter;
 • att få ta del av dina personuppgifter;
 • att återkalla ditt samtycke med verkan i framtiden, om hanteringen av personuppgifter baseras på ditt samtycke; samt
 • att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftning.

Kontakta dataskyddsansvarig. Vi behandlar alla förfrågningar på ett lämpligt sätt.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa integritetspolicyn till gällande krav. Aktuell integritetspolicy finns alltid på våra webbsajter.