The Baggage Connection – bagagespårbarhet med laser-, kamera- och RFID-teknik

Airport baggage tracking photo
Airport baggage tracking photo

End-to-end-Baggage-Tracking är den stora utmaningen vid bagagehantering som flygbolag, flygplatsansvariga och markpersonal står inför. Inlämnat bagage måste gå att spåra tillförlitligt från början till slutet av flygresan. SICK har som mål att införa obruten spårbarhet av bagaget enligt IATA-resolution 753 (International Air Transport Association) tillsammans med kunderna. SICK använder i princip tre tekniker. De klarar var för sig eller kombinerade i en hybridlösning bagagespårbarheten längs hela sträckan:

Tekniker för bagageidentifiering:

Bagagehantering är en krävande process precis som ett stafettlopp. Här är alla inblandades prestanda viktiga. Överlämningarna är avgörande. Det är bara perfekt samspel och suverän anpassning som ger resultat. Gör man allt rätt här, så är man på det torra och bagaget når destinationen i rätt tid och rätt skick.

SICK ger främst sina samarbetspartners råd om hur man stänger till luckorna i systemet. Våra experter hjälper kunder att hitta rätt lösningar världen över. T.ex. för flygplatsernas kritiska överlämningspunkter mellan inlämning och bagagehantering. De komplexa läsportalerna från SICK täcker in hela spektrat map. smarta sensorer för automatiserad avläsning av flygbagageetiketter (ATR - Automated Tag Reading). Du hittar mer information om SICK:s produkter för bagagespårbarhet på vår webbsajt.

 
 

Expertintervju om bagagespårbarhet och IATA-resolution 753

Expertintervju med Roland Karch, Strategic Industry Manager Airports hos SICK. Han har i sin befattning ständig kontakt med flygbranschens krav och aktuella trender. Det ger viktig kunskap som hjälper SICK att erbjuda branschen passande lösningar.

Ta reda på mer

Har du några frågor?

Kontakta experter