Våra fokusteman

Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Mobile robots teaser

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. I synnerhet de mobila robotarna är på frammarsch. Det finns alla möjliga varianter: från förarlösa fordon och rörliga cobotar till autonomt körande mobila robotar. Kort och gott: De autonoma mobila robotarna tillhör framtiden. Detta gör robotik mer flexibla som helhet och öppnar upp helt nya användningsområden och företagsmodeller. Intelligenta sensorlösningar behövs för att flytta de mobila robotarna på ett säkert sätt och för att klara av många av utmaningarna de står inför.

Läs mer

Samarbeta med SICK i den digitala världen

SICK Digital World Image

Digitaliseringen har gjort livet enklare för oss alla. Men hur är det med din verksamhet? Med ett stort antal digitala hjälpmedel erbjuder SICK sina kunder största möjliga bekvämligheten inom B2B-området. Hitta en passande lösning på vår webbplats med hjälp av det omfattande urvalet och konfiguratorerna – all data finns tillgänglig dygnet runt. Använd vår webbplats för att hämta information, pris eller tillgänglighet – eller för att beställa din lösning direkt. Sist men inte minst erbjuder vi dig intressanta onlineutbildningar. Vi är din partner överallt.


Läs mer

Produktionslogistik blir smart

Production Logistics Image

Produktion och intralogistik kompletterar varandra. Det som brukade uppfattas som två olika discipliner växer alltmer samman genom framstegen inom automatisering och digitalisering. Målet är att göra materialflödet helt transparent, från inleverans av material till utleverans av den färdiga produkten. Att äntligen få veta var allt finns är en förutsättning för smart sammankopplad produktion.

Läs mer

2D- och 3D-bildbearbetning konfigureras individuellt och enkelt – tack vare SICK AppSpace

Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace

Lösningar med industribildbearbetning gör dina tillverkningsprocesser effektivare och konkurrenskraftigare. Men uppfyller de även just dina krav? Nu erbjuder vi 2D- och 3D-visionssensorer som är exakt anpassade för dina behov. 

Ta reda på mer

Creating Safe Productivity. Now.

Safety image

Genomgående hög produktivitet på maskiner och anläggning samt hög grad av flexibilitet och automatisering är avgörande konkurrensfördelar i digitaliseringens era. Dra fördel av oss som samarbetspartner för säkerhetslösningar som ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Läs mer

Smart Fluid Power – sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

   

I många branscher används idag pneumatiska och hydrauliska drivningar vid sidan av de vanligt förekommande servomotorerna. SICK är alltid mitt ibland drivningarna med sina intelligenta sensorer. Fluid-Power-sensorer från SICK mäter intelligent, flexibelt och tillförlitligt inom pneumatik och hydraulik.

Läs mer

Effektiva lösningar för transportband

Conveyor solutions of SICK
Ett arbetsberg! Många industrier hanterar bulkmaterial på löpande band. Ofta utomhus och i alla väder. SICK har intelligenta lösningar för att bemästra dessa utmaningar.

Ta reda på mer

Logistiken blir smart – ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

Ta reda på mer

Insatta vet mer : med smarta motorsensorer i centrum

Get to the heart of things with insider information from Smart Motor Sensors

Smarta motorsensorer ger dina användare insiderinfo. Det går inte komma händelsernas centrum närmre! SICK:s smarta motorsensorer får fram data direkt mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att detektera fel tidigare, åtgärda dem snabbare eller att förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förebyggande underhåll. 

Ta reda på mer

Energi. Effektivitet. Transparens: konkurrenskraftiga lösningar från SICK.

Energie. Effizienz. Transparenz

 

Den negativa klimatpåverkan av CO2 är numer obestridd. Men energibehovet växer kraftigt globalt pga. ökande förbrukning i utvecklingsländer och nyindustrialiserade länder. Människan måste alltså fortfarande leva med fossila energislag och står inför utmaningen att utforma övergången till andra energikällor. De smarta sensorlösningarnas transparens ger energibesparingar tack vare ökad effektivitet. 

Ta reda på mer

Industri 4.0 tar fart: sensorlösningar för mobila plattformar

Industry 4.0 is picking up speed: Sensor solutions for mobile vehicles and carts

Flexibilitet är självklart: med den moduluppbyggda lösningsportföljen för mobila plattformar förverkligar du smidigt spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering. Sensorlösningarna från SICK riktar sig till hela området för förarlösa fordon, allt från små förarlösa fordon eller AGC (Automated Guided Carts) till specialiserade AGV (Automated Guided Vehicle).

Ta reda på mer

Samarbete i ögonhöjd: sensorlösningar för robotsystem

Working together as equals - sensor solutions for robotics

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotsystemen: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

Ta reda på mer

More than a vision: lösningar för identifiering

More than a vision – identification in three dimensions

 

RFID, laserbaserad streckkodsscanner och kamerabaserad kodläsare: Du behöver mer än en teknologi för att verkligen effektivt lösa identifieringsuppgifter. Med SICK har du valet: SICK är sedan årtionden ledande inom kamera- och Vision-lösningar, marknadsledande inom området för industriell kodläsning och innovatörer för RFID-teknologin. Separat eller kombinerade i en applikation – med tre teknologier löser SICK dina identifieringsuppgifter säkert och effektiv.

Ta reda på mer

From micron to mile – avstånds- och LiDAR-sensorer från SICK.

Distance and LiDAR sensors From micron to mile. In all dimensions.

Mobilitet, infrastruktur, logistik eller produktion. Automatiseringen går framåt inom alla områden. I framkant: avståndssensorer samt mät- och detekteringslösningar från SICK. De ger precisionsinformation för i stort sett alla användningsområden som smarta datakällor. Oavsett avstånd i alla miljöer. Rustade med välutvecklad teknik och mängder med gränssnitt. 

Ta reda på mer

Sömlös uppkoppling: industrikommunikation och sensorintegrering

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer avgör industrins framtid. Smarta sensorer är förutsättning för komplex bearbetning av fysikaliska signaler för sensorinformation: med sensorsystemens intelligens stöttar vi dynamiska, realtidsoptimerade industriprocesser som organiserar sig själva.

Ta reda på mer

Den nya nivån för objektdetektering: smarta fotoceller och ljusbommar

The highflier in object detection

Ju mer det glänser, speglar eller vacklar, de smarta fotocellerna W16 och W26 klarar det: de gillar utmaningar. Tack vare nya teknologier detekterar de speciellt glänsande, ojämna, perforerade och transparenta objekt säkrare än någonsin. Inte ens ljusreflexer påverkar detekteringen. Den nya nivån för objektdetektering låter sig inte bländas, den vet vad den gör.

Ta reda på mer

Baggage Connection: bagagespårbarhet med laser-, kamera- och RFID-teknik

The baggage connection - laser, camera and RFID technology for baggage tracking

End-to-end-Baggage-Tracking är den stora utmaningen vid bagagehantering som flygbolag, flygplatsansvariga och markpersonal står inför. Inlämnat bagage måste gå att spåra tillförlitligt från början till slutet av flygresan. SICK har som mål att införa obruten spårbarhet av bagaget enligt IATA-resolution 753 tillsammans med kunderna.

Ta reda på mer

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD: smarta sensorer som fundament för Industri 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – sensor intelligence as the foundation of Industry 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD är mottot. Framtiden är redan här. Den fjärde industrirevolutionen definieras av att den databaserade, uppkopplade och självstyrande värdekedjan i produktion och logistik är i full gång. Globalt. Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer är redan framtidens musik.

Ta reda på mer

Mäta position och rörelse: pulsgivare och lutningssensorer från SICK

Encoders and inclination sensors

Pulsgivare och lutningssensorer från SICK ger exakt och effektiv hastighetsmätning och positionsbestämning. De omvandlar mottagna signaler direkt till data som de skickar vidare till processtyrning eller moln. Produktsortimentet omfattar allt från Motor-Feedback-system för drivteknik till pulsgivare för maskinkonstruktion.

Ta reda på mer

Effektiviteten är på väg: Automatiseringen blir mobil

Fokus Mobile Application Thumbnail

Den snabba utvecklingen inom elektronik och sensorsystem bestämmer idag innovationsandelen i mobila arbetsmaskiner. Tillverkare och användare av jordbruks- och skogsbruksmaskiner, entreprenörs- och bergborrmaskiner samt specialfordon och kommunala fordon drar fördel av potentialen i intelligenta sensorer.

Ta reda på mer

Uppgradera till nästa nivå: automatiseringen av elektronikindustrin

Automation in Electronics

Elektronikindustrin är en drivande kraft för industriella framsteg. Den känner alltid tidigt och tydligt av marknadsförändringar. Produktlivscyklerna blir allt kortare och kvalitetskraven allt högre, det ställer stora krav på branschen just nu.

Ta reda på mer

Flexibel tillverkning: flexibilitet och produktivitet i samklang

Flexibility and Productivity Working in Harmony

Partistorlek 1 och individualiserade massprodukter är nyckelorden i Industri 4.0. Och för att lyckas med det krävs en maskin eller anläggning som kan hantera variabel produktmatning och som går att anpassa till olika format. Sensorer och ställdon står för anpassningen. Maskinen måste vara flexibel nog att klara olika produktstorlekar och -former.

Ta reda på mer

Helt enkelt tillförlitlig, effektiv: mer kvalitet i överblick

Reliable sensors

Det krävs mer än en vision för att registrera realiteten säkert och pålitligt inom industriell miljö. Därför erbjuder SICK ett brett sortiment med Vision-sensorer med allt från kompakta, lättintegrerade sensorer till konfigurerbara, fristående lösningar och flexibelt programmerbara höghastighetskameror för högt ställda krav.

Ta reda på mer

Framtidens industrisäkerhet: uppkopplad säkerhet och produktivitet

Networking

Framtidens fabrik kommer att allt mer lösa upp gränslinjen mellan människa och maskin. Det kommer att finnas grupper där t.ex. robotar och människor samarbetar. Det kräver ett nytt slags säkerhet eftersom man måste reagerar mycket flexibelt på olika situationer.

Ta reda på mer

Lokal närvaro, global uppkoppling: SICK ger dig en passande lösning

Global Solutions

Redan för mer än 40 år sedan började SICK utöka sin närvaro i olika delar av världen. Därmed är SICK tillgänglig på plats för kunden när som helst och över hela världen – en grundförutsättning för utvecklingen av kundspecifika lösningar. Innovationer löser olika arbetsuppgifter inom många olika branscher på ett smart, effektivt och noggrant sätt.

Ta reda på mer

Uppkopplad produktion: smarta sensorer i hela leverantörskedjan

Networked Production

Industrin står inför utmaningen att ansluta maskiner och övergripande IT-system inom produktionen till varandra. Detta för att få en bättre översikt över alla tillverknings- och logistikprocesser utmed hela leverantörskedjan, och fram till orderhanteringen och kundeleverans. Samtidigt krävs det att all tillgänglig data är transparent så att godset går att producera flexibelt, effektivt upp till partistorlek 1.

Ta reda på mer

Bevisat säkra: sensorlösningar för livsmedelskvalitet

Reliable sensor solutions

Framsteg inom livsmedelstekniken, globaliseringen av handeln, men även våra förändrade matvanor har skapat nya ramvillkor för produktion och konsumtion av livsmedel. Matkedjorna blir inte bara alltmer globala, utan även mer komplexa. Information om ursprung, kvalitet och säkerhet på livsmedel är därför lika viktigt för konsumenter som för livsmedelsindustrin.

Ta reda på mer

Rena processer: producera resurseffektivt

Ressource-Efficient Production

För att även kunna garantera en ren, beboelig miljö i industrimiljön krävs en automatisk mätning och övervakning av processparametrarna. Dessutom måste driftstopp och störningar i processförloppet förhindras. Sensorerna och systemen från SICK för analys- och processmätteknik ger suverän mätnoggrannhet och säkerhet inom alla områden av processövervakning.

Ta reda på mer

Flexibel logistik: individualisering och produktivitet i samklang

Individualization

Kunder och samarbetspartners vill idag ha större valfrihet och förväntar sig en högre individualiseringsgrad för produkter och tjänster. Samtidigt krävs mer transparens, t.ex. vid logistiska processer. Krav som påverkar hela värdekedjan och till synes är i strid med effektivitet och högre produktivitet.

Ta reda på mer

Har du några frågor?

Kontakta experter