Ledelse og filosofi

picture of the leadership

Vores filosofi

Intelligente sensorer, uafhængighed, innovation og lederskab danner kernen i vores identitet. Vores filosofi kompletteres af principperne om ledelse og samarbejde (GFZ) og adfærdskodeksen.

Vores filosofi har i mange år dannet rammen om vores virksomhedsstrategi. Filosofien giver en rettesnor for alle i deres daglige arbejde.

Læs mere

For SICK betyder lederskab andet end at være teknologi- og markedsleder; det betyder også videreudvikling af vores lederskabskultur. Sammen med vores filosofi danner disse principper en bindende handlingsramme for alle medarbejdere og ledere verden over.

Læs mere

SICK's adfærdskodeks (Code of Conduct) fastsætter principperne for virksomhedsrelateret og personlig adfærd hos SICK. Den er bindende for alle medarbejdere verden over.

Læs mere