Kontakt
Feedback

Adfærdskodeks

I overensstemmelse med firmafilosofien baserer SICK sine aktiviteter på nøgleværdierne uafhængighed, innovation og lederskab. Det viser sig bl.a. i, at vi tilstræber at overholde virksomhedens retslige og økonomiske uafhængighed, at vi tænker og handler bæredygtigt og lever op til virksomhedens sociale ansvar. SICK's succes er baseret på den tillid, som kunder, leverandører, medarbejdere og den offentlige sektor viser os - og sådan skal det også være fremover.

Code of conduct
Code of conduct

For at bevare denne tillid, sikre virksomhedens stabilitet og den fortsatte vækst er det vigtigt, at vi overholder de lovmæssige og virksomhedsinterne regler (compliance). Det er alle medarbejderes ansvar til enhver tid og i enhver sammenhæng at handle ulasteligt og overholde alle lovmæssige bestemmelser såvel som etiske principper og strenge normer. SICK's adfærdskodeks (Code of Conduct) fastsætter principperne for virksomhedsrelateret og personlig adfærd hos SICK. Den er bindende for alle medarbejdere verden over.

Opad