Kontakt
Feedback

Principper for ledelse og samarbejde

principles for leadership and teamwork
principles for leadership and teamwork

For SICK betyder lederskab andet end at være teknologi- og markedsleder; det betyder også udvikling af vores lederskabskultur. Lederskabskultur ifølge vores filosofi betyder uddelegering af ansvar og dermed også indgåelse af aftaler om mål og rammebetingelser i fællesskab. De her beskrevne principper sætter verden over normerne for ledelse og samarbejde i vore virksomheder og danner således en ensartet handlingsramme for medarbejdere og ledere i SICK-koncernen.

At lede virksomheden: Respekt er vigtig

Vi arbejder godt sammen.
Vi stoler på hinanden og er optimistiske.
Vi efterlever SICK's kultur i et internationalt miljø.
 

Lede og samarbejde: Kompetencerne tæller

Vi erkender og anerkender præstationer.
Vi fremmer personlig udvikling.
Vi viser vejen og fremmer personligt ansvar.
 

At lede virksomheden: Succes er vigtig

Vi aftaler målene i fællesskab.
Vi tager klare og bindende beslutninger.
Vi sikrer kontinuitet og udnytter mulighederne.
 

Opad