Kontakt
Feedback

Filosofi

Independence Innovation Leadership
Independence Innovation Leadership

Intelligente sensorer, uafhængighed, innovation og lederskab danner kernen i vores identitet. Identitet manifesterer sig på grænsen mellem historie og fremtid. Vores filosofi befinder sig et sted midt mellem i går og i morgen. Den indeholder styrker, ønsker, krav og visioner. Den er baseret på en fælles virksomhedskultur og udgør et fremtidsperspektiv, der forpligter og motiverer.

Uafhængighed

Kun når man tænker uafhængigt, kan man også agere uafhængigt. Det gælder for mennesker såvel som for virksomheder. Og et uafhængigt hoved har friheden til at gøre, hvad det finder rigtigt. Frihed betyder også, at man agerer inden for rammerne, med et mål og klare spilleregler.

Innovation

Innovationer er mærkbare forbedringer, der medfører fordele. Ved innovation forstår vi ikke bare opfindelse og udvikling af nye produkter, produktions- og organisationsformer, men også implementeringen af dem. Derfor er det et must, at nye produkter får succes, fordi innovationer også skal finansieres.

Lederskab

Lederskab viser sig, når man bliver en rettesnor for andre. Det gælder for ledende personer, der kan begejstre et team såvel som for virksomheder, der sætter normen på verdensmarkedet.
For os betyder lederskab andet end at være teknologi- og markedsleder; vi vil også være ledende hvad angår optimal kontrol med metoder og processer.
 

Opad