Management a filozofie

picture of the leadership
picture of the leadership

Naše filozofie

Inteligentní senzory, nezávislost, inovace a vedoucí postavení utvářejí naši identitu. Naše filozofie je doplněna zásadami vedení a spolupráce (GFZ) a kodexem chování (Code of Conduct).

Již několik let slouží tato koncepce jako rámec pro naši podnikovou strategii. Každý jednotlivec nalezne v koncepci vodítko pro své každodenní jednání.

Více...

„Vedoucí postavení“ znamená nejen přední místo v oblasti technologií a na trhu, ale i další rozvoj naší kultury vedení. Spolu s koncepcí představují tyto zásady závazný, celosvětově platný rámec jednání pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky.

Více...

Kodex chování společnosti SICK (Code of Conduct) stanovuje zásady pro chování podniku a jednotlivců u společnosti SICK. Je závazný pro všechny zaměstnance na celém světě.

Více...