Kodex chování

V souladu s koncepcí podniku společnost SICK ve svém podnikovém jednání spoléhá na základní hodnoty nezávislost - inovace - vedoucí postavení. To se mimo jiné projevuje i ve snaze o zachování právní a finanční nezávislosti podniku, v důsledném myšlení a jednání a ve vnímání společenské odpovědnosti. Úspěch společnosti SICK je založen na důvěře našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a veřejnosti – a tak by to mělo zůstat i v budoucnu.

Code of conduct
Code of conduct

Podstatné pro zachování této důvěry, pro stabilitu podniku a pro další růst je dodržování legislativních a vnitropodnikových nařízení (Compliance). Morálně čisté jednání, jež se orientuje jak na právní ustanovení, tak i na etické zásady a vysoké standardy, je neustále úkolem a odpovědností všech zaměstnankyň a zaměstnanců. Kodex chování společnosti SICK (Code of Conduct) stanovuje zásady pro chování podniku a jednotlivců u společnosti SICK. Je závazný pro všechny zaměstnance na celém světě.