Zásady vedení a spolupráce

principles for leadership and teamwork
principles for leadership and teamwork

„Vedoucí postavení“ znamená nejen přední místo v oblasti technologií a na trhu, ale i rozvoj naší kultury vedení. Kultura vedení ve smyslu naší koncepce se opírá o delegování odpovědnosti, a tedy o dohodu o cílech a rámcových podmínkách. Zde popisované zásady stanovují celosvětové měřítko pro vedení a spolupráci v našem podniku, a představují tak jednotný rámec jednání pro zaměstnance a vedoucí pracovníky v koncernu SICK.

Vlastní vedení: zásadou je respekt

Známe význam příkladné spolupráce.
Vzájemně si důvěřujeme a jsme optimističtí.
Kulturu SICK uplatňujeme v mezinárodním prostředí.
 

Vedení a spolupráce: význam kompetence

Dobrou práci poznáme a oceňujeme.
Podporujeme individuální vývoj.
Poskytujeme orientaci a podporujeme vlastní odpovědnost.
 

Vedení podniku: s orientací na úspěch

Cíle stanovujeme společně.
Činíme jasná a závazná rozhodnutí.
Zajišťujeme kontinuitu a využíváme šance.