Koncepce

Independence Innovation Leadership
Independence Innovation Leadership

Inteligentní senzory, nezávislost, inovace a vedoucí postavení tvoří základní poselství naší identity. Identita se projevuje na rozhraní mezi minulostí a budoucností. Na rozhraní mezi včerejškem a zítřkem má své místo i naše koncepce. Nese v sobě sílu, přání, nároky a vize. Staví na vyspělé podnikové kultuře a představuje vizi budoucnosti, která zavazuje a motivuje.

Nezávislost

Pouze ten, kdo myslí nezávisle, může i nezávisle jednat. To ve stejné míře platí jak pro jednotlivce, tak i pro podniky. Pouze nezávislý člověk má svobodu udělat něco tak, jak to považuje za správné. Svoboda však znamená i jednání v rámci mezí, s určitým cílem a s jasnými pravidly.

Inovace

Inovace jsou zdokonalení, která přinášejí prospěch. Pod pojmem inovace chápeme nejen vynalézání a vývoj nových produktů, výrobních a organizačních forem, ale i jejich prosazování. Komerční úspěch nových produktů je nezbytný už jen proto, že inovace je také nutné financovat.

Vedoucí postavení

Vaše vedoucí postavení se prokáže tehdy, stanete-li se měřítkem pro ostatní. To platí jak pro vůdčí osobnosti, které umí nadchnout týmy, tak i pro podniky, které na světovém trhu nastavují standardy.
Vedoucí postavení pro nás znamená nejen prvenství v oblasti technologie a na trhu, ale také kulturu vedení a optimální zvládnutí metod a procesů.