Kontakt
Komentář

Driving your industry 4ward – velkými kroky do budoucnosti

Kompletní digitalizace ve výrobě a logistice až po stroje, které se autonomně řídí a samostatně optimalizují svoje pracovní kroky, to je koncept Industry 4.0.

Ten se neobejde bez inteligentních senzorů. Firma SICK proto již dnes pokládá základy pro dynamické průmyslové procesy budoucnosti, které se optimalizují v reálném čase.

Senzory jsou pro inteligentní továrnu nepostradatelným poskytovatelem dat. Jako odborníci v oblasti senzorů jsme si vědomi odpovědnosti, která je s tím spojená: u našich výrobků, systémů a služeb důsledně klademe důraz na spolehlivost – také ve světě virtuálních sítí. Umožňujeme našim zákazníkům cílené shromažďování dat, specifické pro příslušnou aplikaci, na základě individuální konfigurace pro optimalizované a efektivní výrobní procesy.

Kontinuální propojení jednotlivých výrobních kroků vychází z jejich libovolné kombinovatelnosti a zpětné sledovatelnosti. To umožňuje na jedné straně individualizované výrobky dle přání zákazníků, na druhé straně jsou výrobní kroky sledovatelné v reálném čase: efektivita, flexibilita a transparentnost jsou charakteristickými vlastnostmi inteligentní továrny.

 

Koncept Industry 4.0 s inteligentními senzory od firmy SICK

Čtvrtá průmyslová revoluce

Technologický pokrok je vždy také předpokladem pro průmyslové změny. Propojený řetězec tvorby hodnot ve výrobě a logistice, který funguje na bázi dat a sám se řídí, definuje vrchol technologických inovací posledních let.

Více...

Industry 4.0 – propojená realita

Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů určují budoucnost konceptu Industry 4.0. Úspěch síťově propojených řetězců tvorby hodnot se opírá především o zdařilou integraci senzorů do celkové architektury aplikace.

Více...

Koncept Industry 4.0 je věcí aplikace

Inteligence našich senzorů je výsledkem naší rozsáhlé odborné kompetence specializované na výrobky, systémy a služby. Vyvíjíme komplexní a individuálně přizpůsobená řešení pro naše zákazníky v mnoha odvětvích.

Více...

Od zabezpečení dat po suverenitu dat

Naše výrobky a systémová řešení stojí na samém začátku propojeného řetězce tvorby hodnot. Kromě člověka je senzorika ve výrobě jediným zdrojem dat a její bezpečnost určuje další úspěch propojených procesů.

Více...

Koncept Industry 4.0 v portfoliu

Inteligenci v senzoru důsledně realizujeme od roku 2004 ve stále větším počtu provedení výrobků. Inteligence je klíčem ke konceptu Industry 4.0 a již dnes nabývá konkrétní podoby v četných síťově propojených aplikačních řešeních.

Více...

 
Máte nějaké dotazy nebo potřebujete individuální poradenství?

Kontaktujte nás 

SICK Smart Sensors

Dodavatelé informací pro Industry 4.0

Více...

Nahoru