Síťové propojení a digitalizace v síťově propojené továrně budoucnosti

Komunikace se mění. Ve výrobě za sklem komunikují stroje a senzory mezi sebou i přímo s Ethernetem nebo s cloudy. Z uzavřeného systému se stává otevřený systém. Ale mění se nejen množství informací, které se upravují lokálně. Také jejich kvalita se posouvá na zcela novou úroveň. 

Nová kvalita dat přímo v senzoru

Informace o stavu výrobních zařízení a s tím spojené prognózy možných výpadků výroby pomocí inovativních feedback systémů jsou zde jen jedním z příkladů. Umožňuje to razantní zvýšení výpočetního výkonu, který lze využívat již také decentrálně v takzvaném edge, tedy na okraji sítě nebo základny výroby. Výsledkem je flexibilnější a dynamičtější výroba, která dokáže kdykoliv individuálně a rychle reagovat na požadavky zákazníků.

Současné komunikační úrovně v továrně

Dosud rozšířená forma komunikace senzorů s řídicími jednotkami a nadřazenými úrovněmi řízení procesů, výroby a podniku funguje jako uzavřený systém. Data jsou přitom provozními přístroji, tedy senzory a aktuátory, sdělována řízení programovatelnému z paměti, PLC.

Komunikační úrovně v dobách Industry 4.0

Decentrální výpočetní výkon bude do budoucna zpracovávat data na informace přímo v senzoru. Rozhodnutí probíhají decentrálně. Informace důležité pro proces, výrobu a podnik budou předávány přímo na Ethernet a do cloudu.

Síťově propojené informace

Cloud bude v budoucnosti stále důležitější pro řízení celkových procesů. Vlastní hlavní výpočetní výkon se však bude stále více přesouvat na okraj. Senzory zde upravují nasbíraná data na informace, které se poté zpracují v Ethernetu nebo v cloudu pro další proces.

 

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka