Zaměřeno na čtvrtou průmyslovou revoluci

Industry 1.0 a Industry 2.0

První průmyslová revoluce začala vynalezením parního stroje na konci 18. století a přechodem z manuální na strojní výrobu. Druhá revoluce následovala přibližně o 100 let později a přinesla elektricky poháněnou pásovou výrobu. Od první třetiny 20. století umožňovala cenově výhodnou sériovou výrobu.

Využití senzorů v Industry 3.0

Třetí průmyslové revoluce se účastnila také společnost SICK. Tato revoluce začala v 70. a 80. letech 20. století. Elektronické řídicí systémy, informační technologie, elektronika, roboty a zvýšené využití senzorů umožnily další automatizaci výrobních, montážních a logistických procesů. Fotoelektrické senzory od firmy SICK jsou již pevnou součástí této revoluce a používají se po celém světě v mnoha oborech.

Inteligentní senzory jako pevná součást konceptu Industry 4.0

Díky digitalizaci a síťovému propojení strojů mění čtvrtá průmyslová revoluce již nějakou dobu naše životy. Nové technologie spojují fyzický a virtuální svět výroby a logistiky do takzvaných kyber-fyzických systémů (CPS). Od roku 2011 je tento vývoj souhrnně označován pojmem Industry 4.0. Stroje mohou vzájemně nezávisle komunikovat, a optimalizovat tak průběhy procesů. Industry 4.0 se přitom zcela jasně vztahuje k síťovému propojení v průmyslové oblasti. Společnost SICK stojí zde v řetězci tvorby hodnot na prvním místě. Komunikace totiž předpokládá nespočet informací, které poskytují senzory SICK.

Senzorika vytváří předpoklad pro transparentní procesy v Industry 4.0. Senzor přitom tvoří základ všech následných aplikací. Stručně řečeno: bez senzoriky by nebyl ani koncept Industry 4.0.

Senzory pro Industry 4.0 poskytují na rozdíl od klasických nepropojených senzorů více než jen data měření. Integrovaná decentrální výpočetní kapacita a flexibilní programovatelnost jsou důležitými vlastnostmi, které zajišťují flexibilnější, dynamičtější a efektivnější výrobu.

 

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka