Suverenita dat a zabezpečení dat

Datensouveränität und Datensicherheit
Datensouveränität und Datensicherheit

Výrobní data jsou kapitálem každého podniku. Proto jsou tak důležitá pro úspěch firmy a musí být dobře chráněná. Výrobky a systémová řešení od firmy SICK stojí na samém začátku propojeného řetězce tvorby hodnot.

Kromě člověka je senzorika ve výrobě jediným poskytovatelem dat a jejich bezpečnost určuje další úspěch propojených procesů.

Důvěra v novou techniku

Proto jsou pro společnost SICK důležité dvě věci: za prvé je nutno získaná data neustále chránit před manipulací. Dále je nutno jasně definovat, kdo smí tato data dále zpracovávat v rozšířeném řetězci tvorby hodnot. To shrnujeme výrazem „suverenita dat“.

Vedle senzorů sbírajících data, které tvoří fyzický předpoklad pro koncept Industry 4.0, je suverenita dat důležitá především z psychologického hlediska. Jen firmy, které důvěřují bezpečnosti svých sítí, jsou také ochotné ukládat svoje data.

Společné zajištění suverenity dat

Pro skutečné využití potenciálu konceptu Industry 4.0 musí síť aktérů přesahovat hranice vlastní výroby. Procesy subdodavatelů, výrobců a zákazníků musí automaticky fungovat v bezvadném soukolí. Klíčem k úspěchu je přitom suverenita dat. Mnohým firmám se cloudové aplikace zatím ještě jeví jako nedostatečně vyspělé, aby mohly zaručit bezpečnost dat. Firma SICK se podílela na založení iniciativy International Data Space Association, jejímž úkolem je zajištění nezávislosti na komerčních poskytovatelích cloudů a promýšlení tématu zabezpečení dat pro zákazníky.

Společnost SICK je součástí prostoru International Data Space

International Data SpaceZdařilá správa dat je základem fungování konceptu Industry 4.0. Jen bezpečná data umožňují proměnu vize ve skutečnost. Společná iniciativa Fraunhoferovy společnosti a firem, podporovaná Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, se na pozadí konceptu Industry 4.0 zaměřuje na vytvoření bezpečného datového prostoru, který umožní firmám z různých branží a všech velikostí suverénní správu jejich cenných dat.

Více informací...

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka