Fair Climate & Green Energy

SICK Fair Climate and Green Energy Image
SICK Fair Climate and Green Energy Image

Waarom SICK actie onderneemt

Klimaatverandering is de grootste uitdaging en bedreiging voor de wereldbevolking. 95 procent van alle klimaatwetenschappers is het erover eens: de door de mens veroorzaakte CO2-emissies zijn de oorzaak van de negatieve klimaatverandering. Bij SICK nemen we onze verantwoordelijkheid en verminderen we stapsgewijs onze CO2-emissies. Ons energiebeleid omvat de duurzame aankoop en opwekking van energie - zodat onze aarde ook voor komende generaties een plaats blijft die het waard is om in te leven.

Strategie ter bescherming van het klimaat bij SICK

  1. Wij voorkomen energieverspilling en verhogen de energie-efficiëntie
  2. Wij gebruiken, waar mogelijk, duurzame energie. Wij compenseren de CO2-emissies die niet kunnen worden voorkomen

Aan de hand van concrete doelstellingen volgen en meten wij het succes van onze maatregelen. Met de ondertekening van een nieuwe klimaatbeschermingsovereenkomst met de deelstaat Baden-Württemberg, heeft SICK zich vrijwillig geëngageerd om zijn netto broeikasgasemissies in alle Duitse vestigingen en alle productielocaties wereldwijd tegen 2030 tot nul te laten afnemen. Deze verplichting heeft betrekking op Scope 1*-, Scope 2**- en aangetoonde Scope 3***-emissies. 

*      Scope 1: Emissies die rechtstreeks, d.w.z. op de eigen locatie van de onderneming, worden veroorzaakt
**   Scope 2: Emissies in verband met aangekochte energie, zoals elektriciteit en stadsverwarming
*** Scope  3: Indirecte broeikasgasemissies door upstream en downstream toegevoegde waardeketen, incl. zakenreizen

In Duitsland bereikte SICK deze doelstelling al in 2013, voor zijn emissies in de vestigingen, inclusief upstream energieopwekking (Scope 1 en 2) en zakenreizen (Scope 3). Overige Scope 3-emissies moeten worden geregistreerd en gecompenseerd.

Voorkomen en compenseren van CO2-emissies

Energie-efficiëntie: SICK heeft zich ten doel gesteld de energie-efficiëntie in Duitsland tegen 2025 en wereldwijd tegen 2030 (basisjaar 2018) met 25 procent te verhogen. SICK wil dit doel bereiken door verschillende maatregelen, zoals een geoptimaliseerde regeling van verwarming en ventilatie, een optimalisatie van de persluchtopwekking, een optimalisatie van het stroomverbruik in rusttoestand alsook gevel- en dakisolatie.

Groene stroom: Om CO2-emissies te voorkomen, gebruikt SICK in alle Duitse vestigingen sinds 2013 gecertificeerde groene stroom. Om de hoogst mogelijke milieunorm te bereiken, is de stroom gecertificeerd volgens het "OK-Power-Label". Dit betekent onder meer dat 100 procent van de stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen en ten minste een derde uit nieuw gebouwde elektriciteitscentrales, waarmee de energietransitie wordt bevorderd. In heel Duitsland kan SICK op die manier ongeveer 7.300 ton CO2-emissies per jaar voorkomen. SICK heeft zich tot doel gesteld om tegen 2025 ook zijn wereldwijde productielocaties om te schakelen op groene stroom of, als die niet beschikbaar is, de emissies te compenseren.

Fotovoltaïsche energie, aardwarmte en warmtekrachtkoppelingscentrales: Op de eigen fabrieksterreinen wekt SICK elektriciteit en warmte op uit duurzame energiebronnen. Het gaat onder meer om warmtewinning uit geothermische installaties, gasgestookte warmtekrachtkoppelingscentrales (WKK) voor efficiënte stroomopwekking en warmtewinning, en stroomopwekking met fotovoltaïsche (PV) systemen, die op tal van SICK-locaties zijn opgezet. SICK wil het aandeel van zelf opgewekte stroom (PV en WKK) verhogen tot 40 procent - in Duitsland tegen 2025 en wereldwijd tegen 2030. Bovendien onderzoeken wij voortdurend het gebruik van gas uit duurzame energiebronnen. Als dit niet implementeerbaar is, zullen de CO2-emissies worden gecompenseerd.

Compensatie: Onvermijdelijke CO2-emissies worden gecompenseerd door middel van klimaatbeschermingsprojecten volgens de CDM GOLD-standaard via de non-profitorganisatie ‘atmosfair’. Daardoor kan een jaarlijkse compensatie van ca. 18.000 ton CO2-emissies bereikt worden. De CDM GOLD-standaard schetst de compensatienorm met de hoogste kwaliteitseisen.

Kleinschalige biogasinstallaties in Nepal - een klimaatproject dat momenteel door SICK wordt gesteund: In Nepal worden kleinschalige biogasinstallaties ontwikkeld voor boerengezinnen, ter vervanging van open haarden. De installaties werken met anders ongebruikte koeienmest, die door anaërobe vergisting in biogas wordt omgezet. Het biogas wordt naar gasfornuizen in de keukens geleid. Een biogascentrale bespaart ca. twee ton brandhout per jaar en dus twee tot drie ton CO2 per jaar in vergelijking met het gebruik van een open drie-stenen-vuur.