Duurzaamheid bij SICK

Een intact milieu is de basis en het doel van ons duurzaam engagement

Het milieu en de mensen beschermen, stabiele arbeidsplaatsen verzekeren door economisch succes op lange termijn, en een bijdrage leveren aan de maatschappij: dat is de opvatting van SICK over duurzaamheid sinds de oprichting van de onderneming in 1946. Binnen het familiebedrijf staat duurzaamheid in lange traditie, is het een vanzelfsprekendheid en tegelijk een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie.

Klimaatverandering en grondstoffenschaarste vergen geëngageerde actie van alle maatschappelijke actoren. SICK neemt zijn bedrijfsverantwoordelijkheid ernstig en ondersteunt de bescherming van de ecologie op lange termijn met zijn duurzaamheidsstrategie.

SICK Sustainability Image
Model van een sterke of
ecologische duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder een intact milieu. Om deze reden integreren wij ecologie in alle sleutelprocessen en businesssegmenten die invloed hebben op duurzaamheid. SICK zet zich dus in voor zogenaamde ‘ecologische duurzaamheid’. Ons engagement ten aanzien van werknemers, samenleving en duurzaam economisch succes vloeit voort uit het samen werken aan en in een leefbare toekomst.

Dr. Erwin Sick image

Dr. Erwin Sick, oprichter van de onderneming, ontwikkelde reeds in 1956 – lang vóór de milieubeweging – een apparaat voor de rookgasbewaking. Het moest bijdragen aan de bescherming van gezondheid en milieu tegen schade die door emissies wordt veroorzaakt. Zijn pioniersgeest op het gebied van milieu-meettechniek vormt ook tegenwoordig nog onze betrokkenheid voor het welzijn van het milieu en de mens.

Dr. Erwin Sick, oprichter van de onderneming

Dr. Tosja Zywietz image

‘Noch de mensheid, noch de economie kunnen zonder een intact milieu existeren. Duurzaamheid betekent voor SICK, met concrete maatregelen voor klimaat- en milieubescherming op te komen en onze verantwoordelijkheid als ondernemer voor de volgende generaties serieus te nemen.’

Dr. Tosja Zywietz, Raad van Bestuur Operations van de SICK AG

Timeline image
Timeline image

Duurzaam handelen is de voorwaarde voor economisch succes. SICK zet zich in voor ecologische duurzaamheid en beantwoordt daarmee aan de steeds dringender wordende vragen rond milieu- en klimaatbescherming alsook de schaarste van grondstoffen. Onze duurzaamheidsstrategie is in overeenstemming met de relevante duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties en plaatst ecologie in het middelpunt van al onze inspanningen.

Meer lezen

Door nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en instituten levert SICK een bijdrage aan de vooruitgang in onderzoek en de doorontwikkeling van de stand der techniek. SICK schept ook buiten de onderneming zelf arbeidsplaatsen. Toeleveranciers worden van begin af aan betrokken bij de processen voor ontwikkeling, aankoop en services. De hoge mate van trouw aan zijn leveranciers maakt SICK tot een betrouwbare partner van bedrijven in de hele wereld.

Meer lezen

De grondlegger van de onderneming, Dr. Erwin Sick, was reeds in de jaren vijftig een pionier op het gebied van milieumeettechniek. Het gebruik van intelligente sensortechnologie ten behoeve van het milieu en de gezondheid is dan ook diep geworteld in de onderneming. Duurzaamheid stimuleert innovatie. En onze productinnovaties helpen klanten over de hele wereld om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Meer lezen

Het is voor ons belangrijk een betrouwbare werkgever te zijn. Vandaag de dag kiezen specialisten en leidinggevenden heel bewust voor een bepaalde onderneming. Daarom hechten we bij SICK veel waarde aan een goed personeelsbeleid. Zo stellen we de competentie van SICK voor de toekomst veilig.

Meer lezen