Ecologische duurzaamheid

Onze bijdrage aan een positieve klimaatverandering

SICK Green Sustainability Key Areas
SICK Green Sustainability Key Areas

Het bedrijfsengagement van SICK ten opzichte van het milieu staat in de traditie van de grondlegger van de onderneming, Dr. Erwin Sick. Reeds in 1956 vond hij de eerste rookgasdichtheidsmeter uit omdat de bescherming van het milieu en de mensen tegen industriële uitlaatgassen hem nauw aan het hart lag. Wij zetten deze traditie voort met onze duurzaamheidsstrategie en ons getuigenis voor ecologische duurzaamheid.

SICK levert zijn bijdrage namelijk niet alleen door middel van intelligente sensortechnologie, maar ook door uitgebreide maatregelen in alle regelbare bedrijfsprocessen. SICK werkt al bijna 20 jaar met een gecertificeerd milieubeheersysteem conform ISO 14001, waaraan alle productielocaties wereldwijd voldoen. Voorts zijn de relevante vestigingen opgewaardeerd om te voldoen aan de Europese milieunorm EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) en een energiebeheersysteem conform ISO 50001. Doel van het milieubeheersysteem is de negatieve milieueffecten binnen het kader van de mogelijkheden zoveel mogelijk te optimaliseren of weg te nemen. In 2013 is daarnaast een uit drie fasen bestaande klimaat- en milieubeschermingsstrategie geformuleerd.

Concrete milieudoelstellingen op 14 actiegebieden

Met een strategie die in 2019 herzien werd en gericht is op ecologische duurzaamheid, breidt SICK zijn milieubeschermingsactiviteiten uit naar alle belangrijke actiegebieden wereldwijd. Milieubescherming wordt geïntegreerd in producten en processen gedurende de gehele levenscyclus van het product, teneinde het milieu zo goed mogelijk te beschermen tegen negatieve invloeden. Elk bedrijfsonderdeel werd onderzocht op zijn potentieel voor ecologische optimalisatie en kreeg concrete doelstellingen mee. Deze zijn in overeenstemming met de voor SICK relevante duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Andere normen waaraan de duurzaamheidsstrategie van SICK wordt getoetst, zijn de Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK)(Duitse duurzaamheidscode) en het Global Reporting Initiative (GRI).

 

Kom meer te weten over het concrete engagement van SICK voor ecologische duurzaamheid:

Hier komt u bij onze downloads.