Ekolojik sürdürülebilirlik

Olumlu bir iklim devrimine olan katkımız

SICK Green Sustainability Key Areas
SICK Green Sustainability Key Areas

SICK’in şirket olarak çevreye karşı sorumluluğu, şirketin kurucusu Dr. Erwin Sick’ten bu yana gelen bir gelenek. Dr. Erwin Sick, çevrenin ve insanların endüstriyel atık gazlara karşı korunmasını arzuladığı için henüz 1956 yılında ilk baca gazı yoğunluğu ölçüm cihazını icat etti. Sürdürülebilirlik stratejimiz ve ekolojik sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüzle bu geleneği sürdürüyoruz.

Çünkü SICK bu konuda sadece akıllı sensör teknolojisi aracılığıyla değil, aynı zamanda kontrol edilebilen tüm şirket proseslerinde uyguladığı kapsamlı önlemler aracılığıyla da katkıda bulunuyor. SICK, yaklaşık 20 yıldan beri, dünya genelindeki tüm üretim merkezlerinin onaylandığı ISO 14001 uyarınca sertifikalı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor. Ayrıca ilgili merkezler, Avrupa Çevre Standardı EMAS’a (Environmental Management and Audit Scheme) ve ISO 50001 uyarınca bir enerji yönetim sistemine uygun bir şekilde genişletildi. Çevre yönetim sisteminin hedefi, olumsuz çevresel etkileri olanaklar çerçevesinde optimize etmek veya ortadan kaldırmaktır. Ayrıca 2013 yılında üç kademeli bir iklim ve çevre koruma stratejisi formüle edildi.

14 faaliyet alanındaki çevreyle ilgili somut hedefler

SICK, 2019’da revize edilen ve ekolojik sürdürülebilirliğe odaklanan bir stratejiyle çevre koruma faaliyetlerini tüm önemli faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde küresel anlamda genişletiyor. Çevre koruma, çevrenin olumsuz etkilere karşı mümkün olan en iyi şekilde korunması amacıyla tüm ürün kullanım ömrü boyunca ürünlere ve proseslere entegre ediliyor. Şirketin her bölümü, ekolojik optimizasyon potansiyeli açısından kontrol edildi ve somut hedeflerle donatıldı. Bunlar, SICK’i ilgilendiren Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik hedefleriyle de uyumlu. SICK sürdürülebilirlik stratejisinin uygun olduğu diğer standartlar Alman Sürdürülebilirlik Kodeksi (DNK) ve Küresel Raporlama Girişimi’dir (GRI).

 

SICK’in ekolojik sürdürülebilirlik için somut bir şekilde neler yaptığı hakkında daha fazla bilgi edinin:

Buradan Yüklemeler bölümümüze ulaşabilirsiniz.