Smarta sensorer gör jobbet lättare för livsmedelsindustrin

2020-jan-20

Livsmedelsindustrin har alltid stått inför utmaningar gällande att se till att dess processer är så effektiva och säkra som möjligt. De senaste tio åren har det hänt mycket inom sensorteknik, vilket innebär att en del av de utmaningar som livsmedelsindustrin nu står inför har fått nya lösningsalternativ.

 

När vi pratar med livsmedelsföretag sticker dessa utmaningar ut som de mest relevanta:

 

  • Se till att processerna är hygieniska och säkra

Att processerna är hygieniska är ett måste för att produkterna överhuvudtaget får säljas och ifall det uppstår problem relaterat till livsmedlen, kan det innebära stora skadestånd.

  • Se till att processerna är produktiva

Alla företag försöker hela tiden göra sina processer så produktiva och effektiva som möjligt. Livsmedelsindustrin står, precis som andra industrier, inför ett stort teknologiskt och digitaliserande skifte, vilket innebär att det är en av de viktigaste utmaningarna för livsmedelsföretag i dagsläget.

  • Se till att butiken eller företaget följer krav från myndigheter

Oavsett hur kreativa lösningar vi har så går de inte att implementera om de inte följer kraven från myndigheter och rådande lagstiftning. De problem som vi försöker lösa måste lösas med system och teknik som får lov att användas.

 

Hur löser vi de uppkomna utmaningarna?

 

Med de nya utmaningarna i åtanke finns det produkter på marknaden som kan lösa samtliga av dessa svåra uppgifter. Det görs stora framsteg inom utvecklingen av sensortekniken, vilket innebär att det är mer kostnadseffektivt än någonsin tidigare att automatisera processer inom livsmedelsbranschen.

 

Effektiviseringen kan till exempel uppnås via flödesmätare. En flödesmätare är en sensor som mäter flödet av en vätska eller gas. Vissa flödesmätare kan även läsa av temperatur, vilket är viktigt då det är något som kan påverka flödet. En viktig faktor att ha i åtanke är att de verktyg som ni använder måste kunna användas av personalen. Traditionellt sett har det inneburit dyr utbildning för personalen eller att livsmedelsföretagen har varit begränsade till vissa typer av enheter som personalen redan är bekanta med. 

 

Varför är flödesmätare så viktiga i verksamheten?

 

Att mäta flödet, oavsett om det är vätska eller gas, är en kritisk parameter i många processer. För de allra flesta är det viktigt att veta att specifika vätskor eller gaser befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är ett måste för att kunna försäkra produktens kvalitet, vilket är viktigt så väl när det gäller hälsa som säkerhet och slutresultat. Att investera i en teknik som låter era anställda hantera era produkter på ett säkert och produktivt sätt är inte bara smart, det låter er även spara pengar långsiktigt och undvika huvudbry som har med myndighetskrav att göra.

 

På marknaden finns det i dag flödesmätare med enkla gränssnitt som låter er se data i realtid, göra analyser, generera rapporter och få en visuell vägledning för att ni ska kunna förebygga underhåll och skapa prognoser för era processer. Det har potential att revolutionera många livsmedelsföretags processer då kostnaderna för underhåll ofta kan vara väldigt höga.

 

 

 Fördelarna med effektiva flödesmätare är därför:

 

1. Bättre översikt över era processer
 
Ni får mer information om era processer via gränssnitt som alla behöriga kan förstå och använda. På så sätt kan ni även undvika kvalitetsproblem.
 
2. Prognoser för underhåll
 
Tack vare all information som blir tillgänglig kan ni på ett bättre sätt skapa prognoser för era processer, vilket leder till minskade utgifter för underhåll och relaterade processer.
 
3. Utökade rapporteringsverktyg
 
Ni skapar enkelt analyser och rapporter utifrån den information ni samlar in, vilket ni kan använda när ni rapporterar till myndigheter, men även när ni arbetar med att förbättra era processer.

Mot säkrare och mer kvalitativa livsmedelsprocesser
 
På marknaden finns det i dagsläget många produkter som kan hjälpa er att stärka och stötta era livsmedelsprocesser. De sensorer som vi har tagit upp i det här inlägget är ett exempel på det, men det finns även switchar med IO-link och nivågivare som kontinuerligt mäter nivån av en vätska. Tekniken går framåt och för att få ut så mycket som möjligt av era livsmedelsprocesser verkar det vara en bättre idé att använda sig av system som på ett automatiserat och visuellt stöttande vis kan hjälpa er.