Så garanterar du en hygienisk produktion

2019-okt-01

 Som livsmedelsproducent finns omfattande krav, rutiner och standarder kring hygien som du måste följa i den dagliga produktionen. Att processerna är säkra och att både lokaler, personal och material uppfyller branschriktlinjer är av största vikt – inte minst när det gäller vätskor. Så här kan du garantera en hygienisk process med hjälp av små och effektiva lösningar!

 

Höga krav på hygien i livsmedelsbranschen

 

Samtliga aktörer i livsmedelsindustrin behöver dagligen hantera omfattande utmaningar gällande hygien i verksamheten. Inom branschen finns krav på allt från lokalerna, processerna och personalens uppträdande, till vattenkvaliteten och rutiner för rengöring och underhåll. Efterfrågan på längre hållbarhet är en av de största utmaningarna i livsmedelsbranschen, vilket har en direkt inverkan på både processer och utformning av maskiner – framför allt vid hantering av vätskor. Såväl mjölkproducenter som bryggerier finner utmaningar i allt från EU:s regler och förordningar gällande livsmedelshygien, till UL-godkännande och branschriktlinjer. Till exempel kräver ekologiska produkter med lägre halter av konserveringsmedel effektivare produktion och snabbare rengöringsprocesser – för att minska bakterier i maskinerna och slutprodukten.

 

 

 

Effektiviserad process med anpassade och hållbara lösningar

Som livsmedelsaktör är vikten av en helt hygienisk miljö nyckeln till en säker och effektiv produktionsprocess. Varje verksamhet har därmed stora behov av lösningar som uppfyller kraven och tål vardagens ständiga belastningar. Materialen som kommer i daglig kontakt med vätskor måste vara hygieniska, robusta och av hög kvalitet. De behöver även vara precist utformade för att underlätta för grundlig rengöring och desinfektion – så att varken vätskorna eller behållarna påverkas. All utrustning måste också underhållas löpande för att säkerställa att produktionen och produktsäkerheten fungerar som tänkt.

 

Med skalbara och hållbara lösningar som uppfyller samtliga av dessa krav på hygien har du de rätta förutsättningarna att effektivisera flödet i verksamheten och få ut mer av slutprodukten. Samtidigt håller ni nere kostnaderna, då risken för stopp i produktion minimeras. Lösningar för att exempelvis mäta och justera flödet efter behov ger ett kontinuerligt och effektivt förlopp som förhindrar att delar av produkten går förlorade på grund av felkalkyleringar.

 

Flödesmätare från SICK hjälper dig att uppfylla kraven

För att du ska kunna säkerställa att samtliga resurser utnyttjas på ett effektivt sätt, och samtidigt bibehålla en säker process, har SICK särskilt anpassade produkter och sensorer som uppfyller många hygienkrav och standarder för branschen. Med stor kunskap och lång erfarenhet inom såväl flödesmätning som nivå- och tryckmätning, utvecklar vi kontinuerligt nya, smidiga lösningar som effektiviserar fabrikens olika processer – oavsett verksamhetens behov. Exempelvis är våra rostfria flödesmätare DOSIC ett perfekt system för mätning av alla vätskor, såväl ledande som icke ledande. Mätarna tar mycket liten plats, har I/O-link-anslutning och klarar även hård sanering – vilket därmed garanterar en helt hygienisk drift. Med nivåmätare LFP Inox får du ytterligare hög flexibilitet tack vare de utbytbara och hygieniska anslutningarna. Alla våra vätskesensorer är dessutom enkla att hantera och installera, vilket bland annat minimerar driftstopp vid växling av produkter – och sparar därmed både tid och kostnader.