Så underlättar du nivåmätning och minskar risker

2019-okt-03

 Att inte ha koll på det exakta flödet och nivåerna i maskinerna kan få ödesdigra konsekvenser för verksamheter inom livsmedelsindustrin. I det här blogginlägget beskriver vi vilka risker som kan uppstå utan nivåmätning och vad du kan göra för att garantera full kontroll och löpande övervakning genom hela produktionsprocessen.

 

Vikten av kontroll och nivåmätning i livsmedelsindustrin

Samtliga livsmedelsverksamheter som hanterar vätskor har ett grundläggande behov av såväl flödesmätare som nivågivare, för att säkerställa att flödet håller sig inom rimliga gränser i maskinerna och att fyllning sker i korrekt mängd. Ett flöde som är för högt eller för lågt kommer oundvikligen att medföra konsekvenser som påverkar hela produktionskedjans effektivitet – och i slutändan även verksamhetens lönsamhet. Målet är att ha ett kontinuerligt förlopp och en säker process där lösningarna samverkar sömlöst med varandra.

 

Risker i produktionen som kan uppstå utan korrekt nivåmätning

I verksamheter som kontinuerligt hanterar vätskor, som bryggerier eller mjölkproducenter, är produktionen i stort behov av korrekt nivåmätning under hela processen – från tillverkning till fyllning. Här är några av riskerna som kan uppstå utan rätt lösningar:

 

     Tomgående maskin – blir ineffektivt för produktionen och kan riskera att maskinen går sönder

     Överflöd i maskinen – kan riskera totalt produktionsstopp och spill, som i sin tur kräver stora kostnader och tid för rengöring i efterhand

     Enklare mätare och verktyg – riskerar att ge icke tillförlitlig data som inte motsvarar uppsatta gränsvärden

 

Med kontroll över produktionsflödet kan du effektivisera hela kedjan och få ut maximalt av produkten som tillverkas. Samtidigt garanterar du att processen inte stannar upp på grund av felaktiga nivåer, vilket gör att du håller nere både kostnaderna och minimerar manuell handpåläggning.

 

 

 

 

Fördelarna med enkla och multifunktionella nivågivare

Att optimera övervakningen är en grundläggande faktor för att kunna öka effektiviteten och minska förbrukningen av värdefulla resurser. Många fabriker med vätskebaserade processer kräver komplexa lösningar och funktioner för exempelvis nivå, tryck och kontinuerlig mätning i mediet. Detta adderar snabbt upp till många system och enheter att ständigt behöva ha kontroll över. Med multifunktionella givare kan du kombinera fördelarna kring exempelvis temperaturmätning och nivåmätning i en och samma produkt, och skapa ett mervärde som inte kommer med separata lösningar.

 

Genom ett gemensamt gränssnitt, som I/O-link, och flera utgångssignaler effektiviseras processerna och ger dig löpande övervakning. Om nivån i en tank plötsligt ökar, eller om temperaturen skulle stiga eller sjunka blir du notifierad i tid, och hinner stoppa processen innan det får verkliga konsekvenser för produktionen.

 

SICK – en helhetsleverantör av sensorer 

Varje sig det handlar om tryck, temperatur, nivå eller genomflöde så har vi på SICK ett brett utbud av lösningar som skyddar mot såväl överfyllning som tomdrift. Med våra robusta och flexibla system får du alltid exakt registrering – oavsett omgivningens förhållanden eller förutsättningar. Vi utvecklar olika nivågivare med olika funktioner och fördelar – alla anpassade till dina unika behov. Vissa fungerar lika bra i tankar av plast som av metall, andra mäter precisa temperaturer upp till 250°C – och många har sonder som går att anpassa för mätning i djup upp till flera meter. En lösning är särskilt utvecklad för att vara kompatibel med vätskor av alla de slag, även skummande sådana. Flera lösningar har även display och intuitiva menyer, allt för att underlätta övervakningen. Några exempel på olika nivåsensorer är produktfamiljerna CFP Cubic, LFP Cubic och LFV 300.

 

Som en komplett helhetsleverantör av allt från säkerhetslösningar till flödesmätare och nivågivare har vi på SICK möjligheten att förse hela fabriken med system som förbättrar och effektiviserar er process ytterligare. Vi följer dig hela vägen – från bedömning och analys till installation av din färdiga, helt unikt sammansatta lösning. I och med vår globala expertis har du möjlighet att vända dig till din lokala marknad och förvänta dig samma kvalitet, spetskompetens och service från SICK, oavsett var i världen ditt företag är verksamt.

LADDA NER INDUSTRIGUIDEN FÖR LIVSMEDEL

Till guiden