Insatta vet mer – med smarta motorsensorer i centrum

Smarta motorsensorer ger dina användare insiderinfo. Det går inte komma händelsernas centrum närmre! SICK:s smarta motorsensorer får fram data direkt mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att detektera fel tidigare, åtgärda dem snabbare eller att förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förebyggande underhåll. 

 

Smarta motorsensorer har fler möjligheter än vanliga Motor-Feedback-system. Dessutom kan det globalt etablerade enkabelsgränssnittet HIPERFACE DSL® för Motor-Feedback-system samla mer sensordata. Det ger äkta sensorfusion, förutsättningen för riktigt smart återkoppling.

Fakta blir till transparent information

Servomotorn driver på processen. Motor-Feedback-systemen skickar motorerna data för reglering och drift och ger på så vis en smidig och effektiv process. Men Motor-Feedback-systemen är mer än bara dataleverantörer. De smarta sensorsystemen kontrollerar parametrar som hastighet, säker position, acceleration, temperatur samt varvtal vid drift. Förebyggande underhåll och konstant tillståndsövervakning av processen sker framförallt med tilläggsfunktioner som elektronisk typskylt, histogram och användardefinierade varningsanvisningar.

Det gör Motor-Feedback-systemen från SICK till smarta motorsensorer.

Vad mäter man?

Hastighet

Acceleration

Vinkel

Temperatur

Antal rotationer

 

Smarta enkabelsgränssnittet HIPERFACE DSL® – den digitala evolutionen

HIPERFACE DSL®

SICK har lanserat HIPERFACE DSL® – marknadens första enkabelsgränssnitt för servomotorer. Det är nu etablerat hos motor- och drivningstillverkare världen över. Det heldigitala gränssnittet ger direktuppkoppling mot framtiden. Det innovativa och störsäkra HIPERFACE- DSL®-protokollet ger kommunikation med bara två ledare, integrerade i motorkabeln.

Ta reda på mer om HIPERFACE DSL®

 

Dina fördelar – smarta motorsensorer håller igång produktionen

Smarta sensorsystem tillsammans med globalt etablerade gränssnitt – det är smarta motorsensorer från SICK.

Smarta motorsensorer är mer än bara en datakälla från drivcentrum. Smarta motorsensorer ger effektiv övervakning överallt där något rör sig i processen. Det ger smarta motorsensorer i många avseenden ”framtidspotential”. Och framtiden är redan här. HIPERFACE DSL® gör att de smarta motorsensorerna redan idag klarar tillståndsövervakning och förebyggande underhåll. Dessutom överför de säkra hastighets- och positionsvärden för smarta maskindriftsätt (Safe motion). Den insparade andra motorkontakten med separat pulsgivarkabel ger kompaktare maskindesign.

Smarte Sensorik zusammen mit einer weltweit etablierten Schnittstelle – das sind Smart Motor Sensors von SICK.
Smarte Sensorik zusammen mit einer weltweit etablierten Schnittstelle – das sind Smart Motor Sensors von SICK.
Sensordaten
Sensordaten

Sensordata

map. hastighet, position, acceleration, temperatur, varvtal

Steuerung
Steuerung

Styrsystem

Hastighets- och positionsinformationen ger säker maskinstyrning.

Einkabel-Schnittstelle
Einkabel-Schnittstelle

Enkabelsgränssnitt

HIPERFACE DSL® ger minimal kabeldragning eftersom sensordatan överförs via motorkabeln.

 

Branscher – kapacitetsökning för maskinkonstruktion

Smarta motorsensorer hör hemma i alla branscher. Det är kanske inte helt lätt att se vid första anblick – men mängder med servomotorer från olika tillverkare har smarta sensorer och innovativa gränssnitt från SICK. Det ger många branscher viktiga signaler om hur man lyckas med produktionen.

Förpackning

Robotar

Hanterings- och monteringsteknik

Halvledare

Elektronik

 

Framtiden är redan här

Smarta motorsensorer i Industri 4.0

Smarta motorsensorer ger alla förutsättningar för lyckad implementering av Industri 4.0-tillämpningar. Den viktigaste är det heldigitala gränssnittet HIPERFACE DSL® som skickar mätdatan direkt via servot till molnet eller Ethernet. Med det underlaget går det att koppla ihop framtida produktionsprocesser så att de tom. fungerar autonomt.

sHub® - Sensorhubb för intelligenta servomotorer som talar om när underhålls krävs

SICK Smart Motor Sensors Sensor Hub Image
  • De tillförlitliga vibrations- och temperaturdata hos sHub® möjliggör en mycket precis tillståndsövervakning och ökar tillgängligheten för servomotorerna
  • sHub® och EDS/EDM35 utgör ett kraftfullt team och säkerställer integrationen av relevanta säkerhetsfunktioner och därmed högprecision och säkra servodrivenheter
  • Med det digitala kommunikationsgränssnittet HIPERFACE DSL® går det att förverkliga tillståndsövervakning av servomotorer i realtid, på allra högsta säkerhetsnivå

sHub® – med samlad kraft framåt

Utvecklingen går framåt. SICK:s sensorhub heter sHub® och är en utbyggnad av de smarta motorsensorerna. Den samlar data från smarta motorsensorer och andra sensorer i motorn. Det ger äkta sensorfusion. sHub® ”samlar” data från de smarta motorsensorerna, t.ex. map. säker position och hastighet, men även information från andra sensorsystem som t.ex. temperatur, stötar, vibrationer och fukt. sHub® överför den samlade datamängden taktsynkront via den befintliga dataledningen från HIPERFACE DSL® till drivregulatorn. På så vis blir de smarta motorsensorerna och sHub® viktiga komponenter på vägen mot Smart Factory i Industri 4.0.

Har du några frågor?

Kontakta experter

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Det spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Upptäck mera

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer